علمی
 
ژول ورن، نویسنده یا مهندس؟!
همجنس گرایی و واکسن کرونا؛ حاصل ترکیب حماقت و کاسبی! 
عکاسی از حیات وحش چه چالش هایی دارد؟!
ابهامات خرید واکسن کرونا از روسیه
کدام شبکه‌های اجتماعی محبوبتر هستند؟
فاز سوم آزمایش واکسن کوبایی، همزمان‌ در ایران و کوبا
از اعطای جایزه به کاشف فایزر تا ممنوعیت واردات به ایران!
چرا برخی مخالف واکسن کرونا هستند؟
از دانشگاه گندی‌شاپور تا علی مجوسی اهوازی
چرا آمارهای کرونا در ایران دقیق نیست؟
چه جاهایی خطر آلودگی به ویروس کرونا بیشتر است؟+اینفوگرافی
اثربخشی داروی رسیژن در درمان کرونا
فراز و نشیب آمار کرونا در خرداد
تأثیر کرونا در کیفیت هوا
چهار فرضیه برای جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰

۱۲۳