هنری
 
بیست پیشنهاد سینمایی برای روزهای خانه نشینی
نوای بی دردی
مرگ در کار خویش است
کسی به فکر جایگاه جشنواره تئاتر فجر هست؟
کمدی در غیاب حواس پنجگانه
یکی از این معافیتهای مالیاتی معافیتهای فعالان هنری است که چندی پیش سروصدایی گسترده در فضای مجازی به پا کرد و داد برخی از گروههای مالیات‌ده را هم درآورد.
روایت اصرار بر جنسیت‌زدگی
متن مشترکی که اغلب هنرمندانی که در جشنواره های فجر شرکت نمی کنند به اشتراک گذاشته اند.
پرفورمنس یک اشتباه
اضمحلال؛ از مضمون تا اجرا
اصالت عقل در اقالیم رها شده
نظرورزی انسانی به قالب ریزی هویت زن
ملاقات در باستی
مظلوم نمایی اقلیت در قدرت‌
تاریخ را میشود تحریف کرد اما انکار خیر