هنری
 
چهار نویسنده و شاعری که سبک جدیدی برای نگارش ایجاد کردند
شمایل قهرمان تک افتاده در سایه مسخ توده‌ها
کنار مردم ماند مثل جهان‌پهلون تختی
هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان را دریابید
پیکسار، استودیو رویاسازی
برخورد هنر پرسشگر با خرافه و اسطوره
کلاغ‌ها و کنکاش زندگی شهری
سوختن در حسرت فهم درست
"خانه ‌امن"، گرفتار در شعار
وارث یک استبداد سنتی در دل آشپزخانه!
داستان مصور؛ تلفیق هنر‌های سوم و چهارم
واقعیت معلق زیستن
خاموشی پر هیاهو
کلاژ یک سینه فیلی
یک نقاشی مینیاتور، مربوط به حکایتی از گلستان سعدی در باب عفو و سیرت شاهان، اثر باساوان، از هنرمندان طراز اول دربار گورکانی که در سال ۱۵۹۶ میلادی خلق شد.
این اثر اکنون در مالکیت موزه هنر شهرستان لس‌آنجلس قرار دارد.