هنری
 
تومریس یکی از پرخرج‌ترین فیلمهای تاریخِ قزاقستان است.
در نهمین سالمرگ صدای جاودان موسیقی ایران، «محمد نوری»
نمایش جنایت و مکافات
نمایش نفرین قحطی زدگان
بدون توضیح، بدون اقناع!
قصۀ پرغصۀ سلبریتی‌های ما!
اميدوارم هيچ فيلم مجوزداری توقيف نشود
چه کسی از ورود بانوان نوازنده به جشن خیریه جلوگیری کرد؟
درآمدهای صداوسیما در طول ماه رمضان از محل پیام‌های بازرگانی سریال «برادر جان» چقدر است؟
پیرامونِ ۳۸۰ سالنِ سینمایی فعال در کشور داریم که بسیاری از آنها در زمان بیشترِ اکرانهایشان بدونِ تماشاگر می مانند.
نقاشی های خانم کارگردان؛ کپی برداری یا الهام گرفتن؟!
«مرده‌ی رونده» که فصلِ نهمِ آن به تازگی پایان یافته دومین سریالِ این فهرست است.
« پدرخوانده» دومین فیلمِ برترِ تاریخِ سینما است.
تیسپون چون آمیزه‌ای شگفت از هفت شهر بود، عربها آن را مداین، یعنی مدینه‌ها (شهرها)، خواندند.
صورتِ زهره یا ناهید