فرهنگی
 
حسن آقامیری روحانی شناخته شده‌ای که با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد، کیست؟
زبانِ پارسی بزرگی را از دست داد.
شاهِ ساسانی در بزمی خسروانی.
روزگاری که شفیعی کدکنی را به دانشگاه راه نمیدهند!
سنگ‌نگاره‌ی تاج‌ستانیِ اردشیر با یونولیت پوشانده شده است تا بر اثر انفجار و موجِ حاصل از آن دچارِ تخریب یا ترک نگردد!
شبِ چله، نگارگر و طراحِ گرافیک: مریم تاج‌بخش، پارسی‌انجمن.
وقتی در جایگاه وی آی پی فیلم نمی بینند!
عکس از خبرگزاریِ دانشجو، وابسته به بسیجِ دانشجویی
عکسِ دسته‌جمعی اعضای فرقه‌ی دموکرات. 
در وسطِ عکس سید جعفر پیشه‌وری حضور دارد و در بالای سرِ جمعیت دو پیکره‌ی بزرگ از لنین و استالین، رهبرانِ شوروی، دیده می‌شود.
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.
مصیبت، یاد، شرف، خاک
هفت سالِ پیش از «سندِ تحولِ بنیادیِ نظامِ آموزش و پرورش» رونمایی شد.
نمایش باغ آلبالو به کارگردانی قطب الدین صادقی
مردم سالاری آنلاین جمعه سیاه را تحلیل و بررسی می‌کند.
در برنامه دستپخت با ادبیاتی زننده به یک شرکت‌کننده توهین شد. این حادثه را چگونه باید تحلیل کرد؟