مردم سالاری آنلاين 15 بهمن 1402 ساعت 22:05 https://www.mardomsalari.ir/report/211090/احتمال-اجرای-افزايش-سن-بازنشستگی-فروردين1403 -------------------------------------------------- مديرعامل سازمان تامين اجتماعی عنوان کرد عنوان : احتمال اجرای افزايش سن بازنشستگی از فروردين1403 -------------------------------------------------- مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: قانون افزايش سن بازنشستگي اگر ابتداي سال آينده ابلاغ شود، اجرا خواهد شد. متن : گروه اجتماعي - سعيد تهراني: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: قانون افزايش سن بازنشستگي اگر ابتداي سال آينده ابلاغ شود، اجرا خواهد شد. به گزارش مردم سالاری آنلاین ،ميرهاشم موسوي در نشستي خبري با بيان اينکه قبل از انقلاب 20 درصد جامعه تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي بودند، گفت: امروز بالغ بر 74 درصد جامعه تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار دارند البته آرمان ما در حکمراني تامين اجتماعي و اصل 29 قانون اساسي، پوشش کامل بيمه‌هاي اجتماعي براي آحاد جامعه است، البته در اين دولت هم اتفاقات خوبي رقم خورده است. موسوي با بيان اينکه تامين اجتماعي، سازمان اجتماعي و اقتصادي بزرگي است که خدمات متنوعي در عرصه‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي و بخش اقتصادي ارائه مي‌دهد، افزود: تامين اجتماعي ارائه خدمات درماني و اولين خريدار راهبردي سلامت در کشور است و اکنون بالغ بر 57 هزار مرکز طرف قرارداد داريم. به گفته وي، در حوزه بيمه‌اي بالغ بر 46 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند که 16 ميليون نفر بيمه شده اصلي، 22 ميليون نفر تبعه بيمه‌شدگان و 8 ميليون نفر بازنشسته هستند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به حوزه‌هاي کسب و کار و با بيان اينکه بالغ بر يک ميليون و 300 کارگاه بزرگ و کوچک و متوسط تحت پوشش بيمه داريم، درخصوص بخشودگي جرائم گفت: در سال جاري 26 هزار کارگاه از فرصتي که بيمه در اختيار آنها قرار داد استفاده کردند و بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان تقسيط بدهي در اين کارگاه‌ها رقم خورده است. موسوي با بيان اينکه درمان ما نيز يکي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد خدمات درماني در کشور است، بيان کرد: درمان سازمان در دو بخش مستقيم و غير مستقيم است. اين خدمات از برخي هزينه‌هاي کمرشکن سلامت جلوگيري مي‌کند. به طور متوسط سازمان روزانه يک ميليون و 200 هزار خدمت سرپايي را در حوزه درمان و در خدمات بستري نيز 13 هزار خدمت را به صورت روزانه ارائه مي‌دهد. وي ادامه داد: با چند موضوع اساسي در صندوقهاي تامين اجتماعي در آغاز دولت روبرو بوديم؛ نکته اول ناترازي صندوق و کسري شديد بود؛ خاطرم هست در آن اوايل 4000 ميليارد تومان براي پرداخت حقوق و مستمري کسري و مشکل داشتيم. از سال 92 تا 1400 استقراض بي‌رويه‌اي براي پرداخت حقوق صورت مي‌گرفت و به جاي اينکه بتوانيم با راهبردهاي درست، آينده‌سازي کنيم با اين استقراض بي رويه آينده خواري هم شده بود. بالغ بر 106 هزار ميليارد تومان از بانک رفاه استقراض بي رويه صورت گرفته بود؛ البته خودمان هم در ماه‌هاي اوليه مجبور بوديم براي پرداخت حقوق و مستمري تن به استقراض دهيم و اين يکي از چالشهاي ما بود. موسوي با اشاره به کاهش ضريب پشتيباني صندوق تامين‌اجتماعي و بيان اينکه يکي از مولفه‌هاي پايداري صندوقها ضريب پشتيباني است، تصريح کرد: در دهه 60، ضريب پشتيباني حدود 11.5 بود که در دهه 90 به 6.5 مي‌رسد و زماني که سازمان را تحويل گرفتم اين ضريب به 4.2 رسيده بود. وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص زمان پرداخت «عيدي» بازنشستگان گفت: هنوز رقمي اعلام نشده است، اگر رقم عيدي اعلام شود ما نيز آن را اعلام مي‌کنيم اما تمام تلاشمان اين است که عيدي را در موقعي مناسب به دست بازنشستگان برسانيم و اولويتي به جز پرداخت حقوق و عيدي در اين دو ماه اخير نداريم. وي خاطر نشان کرد: هشت راهبرد را در آن اوايل در برنامه خود قرار داديم که عبارت از توسعه پوشش بيمه‌اي، توانمندسازي صندوق در اصلاحات، توسعه خدمات کمي و کيفي صندوق، هوشمندسازي و مسائل مربوط به حوزه سرمايه گذاري و... است. موسوي با بيان اينکه در آن اوايل کسري نقدينگي شديد داشتيم، گفت: امروزه توسعه پوشش بيمه‌اي از مولفه‌هاي اساسي در پايداري صندوقها و حفظ ضريب پشتيباني است و اين امر با ورودي صندوق اتفاق مي‌افتد؛ بالغ بر 2.3 ميليون نفر از ابتداي دولت تاکنون پوشش بيمه‌اي داشته‌ايم. براساس محاسبات ما حدود 73 همت از اين محل درآمد بيمه‌اي کسب کرديم. امروز آخرين رکورد درآمدي ما در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان بوده است. مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي ادامه داد: 10 ماه از سال سپري شده و حقوق و مستمري را بدون يک ريال استقراض از نظام بانکي پرداخت کرديم. 43 هزار ميليارد تومان از تعهدات را انجام داديم و 10 همت به عنوان اعتباري موقت براي پرداخت هزينه‌هاي درماني از بانک مرکزي گرفته‌ايم. موسوي با بيان اينکه 106 هزار ميليارد تومان بدهي بانک رفاه در سال گذشته را کامل تسويه کرديم افزود: دولت تاکنون و طي دو سال 70 همت از بدهي‌هاي خود را تسويه کرده است. امسال 70 همت در واگذاريها پيش بيني شده است که در اين رابطه يکي از بنگاه‌هاي کشتيراني در حال واگذاري است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: از آغاز دولت 33 مرکز درماني تکميل و راه اندازي شده است و 133 پروژه درماني را در حال طراحي و توسعه و ايجاد داريم.موسوي با بيان اينکه در سال 99، 609 ميليارد تومان براي پروژه‌هاي بيمارستاني هزينه شد گفت: اين رقم در سال 1400،1200 ميليارد تومان بود. در سال 1401 نيز 2350 ميليارد تومان در پروژه‌ها هزينه کرديم. وي در خصوص تعرفه‌هاي قرارداد و پرداختي‌‌ها نيز اظهار کرد: زماني که دولت را تحويل گرفتيم حدود 8 ماه با مراکز طرف قرارداد درماني فاصله پرداخت داشتيم و بدهي بالغ بر 13 تا 14 همت بود. سازمان تامين اجتماعي در سال 1399، 17 همت به مراکز درماني پرداختي داشته است. در سال 1400، 21.5 همت و در سال 1401، 41 همت به طرف‌هاي قرارداد پرداختي داشته است. تاکنون 46 همت در سال جاري به مراکز طرف قرارداد پرداخت کرده‌ايم. موسوي همچنين رقم برآوردي بدهکاري به مراکز درماني، منهاي طرح دارويار را همان رقمي که سال 1400 سازمان را تحويل گرفته است اعلام کرد و گفت: يعني 13ـ14 همت بدهکار مراکز طرف قرارداد هستيم.مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخش ديگري از اين نشست با بيان اينکه در بحث درمان در کنار وزارت بهداشت بوديم، بيان کرد: در طرح دارويار، داروهاي جديدي تحت پوشش بيمه قرار گرفت. سازمان تامين اجتماعي اين داروها را تحت پوشش بيمه خود قرار داد. تامين مالي حدود 400 قلم طرح دارويار از طريق بيمه‌ها انجام شد و ما هم در سيستم خود اعمال کرديم. موسوي درخصوص افزايش سن بازنشستگي اظهار کرد: افزايش سن بازنشستگي با توجه به تحولات اجتماعي، سن اميد به زندگي و شرايط ناپايدار صندوق‌ها ضرورت دارد و تصميم حاکميتي است. اين موضوع بايد سه دهه قبل آغاز مي‌شد، البته اصلاحات بايد همه جانبه باشد همچنين قانون اختياري و اجراي آن کند است. وي با بيان اينکه اين قانون انعطاف دارد، گفت: به طور مثال براي کساني که 28 تا 30 سال سابقه دارند، تغيير در سن بازنشستگي رخ نمي‌دهد.مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي همچنين اعلام کرد که قانون افزايش سن بازنشستگي اگر ابتداي سال آينده ابلاغ شود، اجرا خواهد شد.