مردم سالاری آنلاين 16 آبان 1397 ساعت 14:09 https://www.mardomsalari.ir/news/97006/ماجرای-جنجالی-بدبوترین-میوه-جهان -------------------------------------------------- عنوان : ماجرای جنجالی بدبوترین میوه جهان -------------------------------------------------- یک هواپیمای اندونزیایی به دلیل شکایت مسافران نسبت به بوی غیر قابل تحمل و نامطبوع میوه "خارگیل" در این هواپیما، با تاخیر در پرواز مواجه شد. متن : یک هواپیمای اندونزیایی به دلیل شکایت مسافران نسبت به بوی غیر قابل تحمل و نامطبوع میوه "خارگیل" در این هواپیما، با تاخیر در پرواز مواجه شد. به گزارش ایسنا، این هواپیمایی اندونزیایی حامل محموله دو تنی میوه خارگیل که بدبوترین میوه جهان نامیده می شود، بوده و از "بنگکولو" عازم "جاکارتا" بوده است. به دلیل بوینامطبوع شدید این میوه ها، مسافران خواستار خروج این محموله از هواپیما شده و این امر حتی موجب درگیری فیزیکی برخی مسافران با کادر پرواز شده است. در نهایت کادر هواپیمامجبور به تخلیه محموله میوه های خارگیلاز هواپیما شده و هواپیما با یک ساعت تأخیر به پرواز درآمد. مدیر این هواپیمایی بعدتر اعلام کرد: حملخارگیلتوسط هواپیماها در صورتی که محموله میوه ها به درستی بسته بندی شود، غیرقانونی نیست و بسیاری از هواپیمایی ها در جهان این میوه رابارگیری می کنند. وی همچنین با اعلام این که حدود ۲۰۲۵کیلوگرم خارگیل از این هواپیما تخلیه شده، گفت: این هواپیمایی به منظور جلوگیری از آزرده خاطر شدن مسافران در آینده از بسته بندی صحیح این میوه ها اطمینان حاصل خواهد کرد. به گزارش بی بی سی، خارگیل میوه ای لذیذ اما بحث برانگیز است و برخی به شدت به آن علاقه مند هستند و برخی از آن تنفر دارند. بویبه شدت زننده این میوهباعث شده تا برخی کشورها به همراه داشتن آن را در وسایل حمل و نقل عمومی، هتل ها و حتی هواپیماها ممنوع کنند.