مردم سالاری آنلاين 28 ارديبهشت 1395 ساعت 19:52 https://www.mardomsalari.ir/note/56056/استقلال-اطلاعاتي-لازمه-ملي -------------------------------------------------- عنوان : استقلال اطلاعاتي لازمه استقلال ملي علامه عزیزی -------------------------------------------------- يکي از موضوعات انحصاري در اختيار ابر قدرت‌هاي دنيا فعاليت‌هاي اطلاعاتي بوده است. کشورهايي همچون ايالت متحده آمريکا، انگليس و روسيه با سابقه استعمار و استثمار در کنار رژيم جعلي صهيونيستي به عنوان کشورهاي پيشتاز و باسابقه در عرصه جاسوسي از اين ابزار انحصاري خود در جهت پيشبرد اهداف مداخله جويانه و به تبع آن مديريت بر مناطق ذي نفع خويش استفاده کرده اند. پرواضح است سرويس‌هاي مخوف اطلاعاتي اين کشورها به هيچ عنوان اين موضوع را قبول نخواهند کرد تا کشورهاي ديگر نيز در اين زمينه توسعه پيدا کنند. متن : يکي از موضوعات انحصاري در اختيار ابر قدرت هاي دنيا فعاليت هاي اطلاعاتي بوده است. کشورهايي همچون ايالت متحده آمريکا، انگليس و روسيه با سابقه استعمار و استثمار در کنار رژيم جعلي صهيونيستي به عنوان کشورهاي پيشتاز و باسابقه در عرصه جاسوسي از اين ابزار انحصاري خود در جهت پيشبرد اهداف مداخله جويانه و به تبع آن مديريت بر مناطق ذي نفع خويش استفاده کرده اند. پرواضح است سرويس هاي مخوف اطلاعاتي اين کشورها به هيچ عنوان اين موضوع را قبول نخواهند کرد تا کشورهاي ديگر نيز در اين زمينه توسعه پيدا کنند.در زمينه بررسي بحث اطلاعاتي لازم به ذکر است، آغاز فرآيند شکل گيري سازمان هاي اطلاعاتي-ضد اطلاعاتي امروز، در اواخر دهه 19 و در طول جنگ هاي جهاني است. با توجه به دسته بندي هاي مختلفي که از آغاز اين بحث صورت گرفته بنظر مي رسد شروع امر اطلاعاتي در قرون اخير در يک بازه زماني صورت گرفته و تاريخ مشخصي ندارد، اما آنچه واضح و مبرهن است استفاده ابزاري از بحث اطلاعاتي جهت مبارزه با استقلال ملت ها بوده است. از اين رو موساد، ام اي 6، سيا و کا.گ.ب سرويس هاي قديمي و بزرگ اطلاعاتي دنيا با دکترين وابستگي اطلاعاتي سرويس هاي جاسوسي کشورها به خود، با بهره گيري از نيروهاي کشورهاي ديگر با صرف کمترين هزينه و انرژي به راحتي در امور ملل مختلف دخالت کرده و رصد اطلاعاتي به نسبت کاملي به دنيا داشته اند. از بين سرويس هاي جاسوسي وابسته ساواک معروف ترين آنها بود. سرويس جاسوسي مخوفي که رسما تغذيه اطلاعاتي موساد را بر عهده داشت. با توجه به موارد ذکرشده پرواضح است يکي از ارکان استقلال هر کشوري، استقلال اطلاعاتي است، به گونه اي که سازمان هاي اطلاعاتي به صورت نامرئي در تمامي تحولات و حوادث کوچک و بزرگ دخالت داشته و به عنوان دولت پنهاني در رصد امور داخلي و بين الملل عمل مي کنند.حال با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و برچيده شدن رژيم طاغوت سيستم اطلاعاتي کشور تغييرات به نسبت بيشتري نسبت به نهادهاي ديگر داشت. از آنجاکه موضوع استقلال يکي از شعارهاي اصلي جمهوري اسلامي بود و سرويس اطلاعاتي گذشته يک نهاد خودفروخته وابسته بود در نتيجه در اثر انقلاب اسلامي ساواک به کلي منهدم شد و با رهنمودهاي عالمانه حضرت امام(ره) وزارت اطلاعات با ساختاري جديد و منطبق بر اصل مردمي بودن شکل گرفت. در توصيف قدرت اطلاعاتي کشور به اين نکته بسنده کنم حتي سرويس هاي اطلاعاتي غربي نيز از پيشرفت توان نظامي ايران متعجب شده و گزارش هاي متعددي در رابطه با توان اطلاعاتي ايران منتشر کردند. توان بالاي رصد اطلاعاتي، قدرت اطلاعاتي سايبري و دست يابي به شيوه هاي نوين ضداطلاعاتي و انجام عمليات هاي موفقيت آميز همچون دستگيري عبدالمالک ريگي از جمله مواردي است که سربازان گمنام امام زمان (عج) در محيط اطلاعاتي ايزوله به آن دست پيدا کرده اند و به گفته بسياري از تحليلگران امنيتي دنيا امروزه ايران يکي از بزرگترين سازمانهاي اطلاعاتي منطقه و خاورميانه را دارد. توجه به موضوع استقلال در عملکرد در کنار سيستم مردمي وزارت اطلاعات و اهتمام آن به گسترش امنيت بدون رنجش خاطر شهروندان در کنار اعتماد مردم به سيستم اطلاعاتي کشور مبني بر نهاد آرامش آفرين، از علل موفقيت سيستم اطلاعاتي کشور در سال هاي گذشته بوده است.