مردم سالاری آنلاين 3 مهر 1399 ساعت 8:13 https://www.mardomsalari.ir/news/136942/واکنش-آمریکا-بیانیه-گوترش-درباره-تحریم-ایران -------------------------------------------------- عنوان : واکنش آمریکا به بیانیه گوترش درباره تحریم ایران -------------------------------------------------- نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفت‌وگو اختصاصی ناامیدی خود از عدم همراهی دبیرکل این سازمان با اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ابراز ‌کرد. متن : نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفت وگو اختصاصی ناامیدی خود از عدم همراهی دبیرکل این سازمان با اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را ابراز کرد. به گزارش ایسنا، کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان مللروز چهارشنبه در گفت وگویی اختصاصی با العربیه در واکنش به بیانیه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که در آن تردید خود نسبت بهفعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم ها علیه ایران را ابراز می کرد، گفت: من برای دبیرکل احترام زیادی قائلم اما بسیار ناامید شده ام. با این حال، نامه وی تنها واکنشی به بی تفاوتی۱۳ عضو دیگه شورای امنیت بوده است. به گزارش ایسنا،آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز شنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که نمی تواند اقدامی در زمینه اظهارات آمریکا مبنی بر این که تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازگردانده شده اند انجام دهد،چرا کهموجب ایجاد ابهام پیرامون این مسئله خواهد شد. گوترش در این باره در نامه ای به شورای امنیت، بیان کرد: این امر موجب ایجاد ابهام خواهد شد که آیا روند (اعمال تحریم ها) آغاز شد است و آیا انقضای تحریم ها هنوز به قوت خود باقی هستند یا نه. او افزود: دبیرکل نباید طوری پیش برود که انگار چنین ابهامی وجود ندارد.