مردم سالاری آنلاين 20 بهمن 1398 ساعت 11:41 https://www.mardomsalari.ir/news/123487/ابقامدیرعامل-صندوق-تامین-خسارت-های-بدنی -------------------------------------------------- برای مدت ۴ سال : عنوان : ابقامدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی -------------------------------------------------- وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی جباری را مجدد و برای ۴ سال به عنوان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب کرد. متن : وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی جباری را مجدد و برای ۴ سال به عنوان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب کرد. به گزارش مردم سالاری آنلاین،فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی جباری را مجدد و برای ۴ سال به عنوان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب کرد. فرهاد دژپسند در این حکم در راستای برنامه های دولت دوازدهم و برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیرعامل این مجموعه خواست، پیاده سازی سیستم یکپارچه، جامع و ارائه خدمات سهل و سریع به آسیب دیدگان حوادث رانندگی، مدیریت بهینه منابع مالی و شفافیت در عملکرد اجرایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.