مردم سالاری آنلاين 2 ارديبهشت 1398 ساعت 19:30 https://www.mardomsalari.ir/news/106396/واکنش-رسمی-ایران-به-تمدیدنکردن-معافیتها -------------------------------------------------- عنوان : واکنش رسمی ایران به‌تمدیدنکردن معافیتها -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت امور خارجه، موسوی، با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در زمینه‌ی تحریمهای نفتی گفت: با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریمهای مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران اصولا ارزش و اعتباری برای معافیتهای اعطایی بر تحریمها قائل نبوده و نیست. متن : سخنگوی وزارت امور خارجه، موسوی، با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در زمینه ی تحریمهای نفتی گفت: با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریمهای مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران اصولا ارزش و اعتباری برای معافیتهای اعطایی بر تحریمها قائل نبوده و نیست. وی افزود: با این حال، با توجه به تاثیرات منفی عملی این تحریمها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید معافیتها، وزارت امور خارجه امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای ذیربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنیهای فشرده ای با بسیاری از شرکای خارجی اعم از اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت داده است. نتیجه این تماسها و رایزنیهای داخلی و خارجی به مراجع عالی تصمیم گیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعلام خواهد شد.