مردم سالاری آنلاين 15 مرداد 1399 ساعت 20:39 https://www.mardomsalari.ir/news/134134/نقش-مردم-حفاظت-عرصه-های-ملی -------------------------------------------------- عنوان : نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های ملی -------------------------------------------------- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران در دیدار با جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: همکاری و تعامل نیروهای انتظامی با منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت از عرصه های ملی دارد. متن : فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران در دیدار با جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: همکاری و تعامل نیروهای انتظامی با منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت از عرصه های ملی دارد. به گزارش ایسنا سرهنگ علی اسدی با ابراز خرسندی وتشکر از همکاری همه جانبه نیروهای انتظامی با مجموعه منابع طبیعی گفت: اقدامات وهمکاری مناسب نیروی انتظامی در جلوگیری وکاهش جرائم تخریب وتصرف اراضی ملی بر کسی پوشیده نیست وامیدواریم این همکاری ها همچنان تداوم داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در سایه همکاری های خوب نیروی انتظامی با منابع طبیعی شاهد کاهش شدید وقوع جرائم مرتبط با منابع طبیعی در سطح استان تهران هستیم، خاطر نشان کرد: در جهتهمکاری موثر نیروی انتظامی با منابع طبیعیتاکنون اقدامات مفیدی در خصوص کاهش جرائم تخریب وتصرف اراضی ملی، قاچاق چوب واجرای احکام محاکم قضائی وبازگرداندن عرصه های ملی به دولت انجام شده است. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران نقش مشارکت مردم در حفظ وحراست از عرصه های منابع طبیعی را بسیار مهم ارزیابیواظهارکرد: مردم خود بهترین حفاظت کننده از عرصه های طبیعی قلمداد می شوند وبا اطلاع رسانی به موقع جرائمی همچون تخریب وتصرف اراضی ملی وآتش سوزی های احتمالی در اراضی مرتعی وجنگلی از طریق سامانه ۱۵۰۴ می توانند نقش پررنگ خود را در امر مهم حفاظت از عرصه های ملی ایفا کنند. بر اساس این گزارش سرهنگ جلیل موقوفه ای - جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ - در این دیدار با بیان اینکه امنیت ضروری ترین نیازهای بشری است،تصریح کرد: احساس امنیت بزرگترین محرک در توسعه وترقی جامعه به شمار می آید ومشارکت همگانی نیز زمینه ایجاد امنیت را فراهم می کند. وی تأکید کرد: نیروی انتظامی برقرار کننده نظم وامنیت در جامعه است وحفاظت از عرصه های ملی نیز جزئی از امنیت محسوب می شود که در این خصوص نیروی انتظامی با تمام توان در کنار منابع طبیعی انجام وظیفه می کند. موقوفه ای ادامه داد: فرهنگسازی در جامعه یکی دیگر از نیازهای اساسی در تأمین امنیت به شمار می آید که این مهم نیز باید با همکاری ومشارکت رسانه های گروهی ودیگر دستگاه ها ونهادهای فرهنگساز انجام شود. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: پلیس همچون گذشته آمادگی همکاری کامل با منابع طبیعی در خصوص اجرای احکام قضائی، اطفایحریق در عرصه های منابع طبیعی، مقابله با پدیده زمین خواری وقاچاق چوب را دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران در این نشست فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران گزارشی درباره وسعت واهمیت عرصه های ملی، وضعیت نیروهای یگان حفاظت واقدامات انجام شده توسط این یگان در زمینه های مبارزه با زمین خواری ورفع تصرفات، قاچاق چوب ومقابله با آتش سوزی در عرصه های مرتعی وجنگلی استان تهران ارائه کرد.