مردم سالاری آنلاين 25 تير 1398 ساعت 23:36 https://www.mardomsalari.ir/interview/111300/مدعیان-بازسازی-مناطق-سیل-زده-پشت-میزها-برگشته-اند -------------------------------------------------- سعید مدنی، جامعه شناس در گفت‌وگو با «مردم سالاری آنلاین»: عنوان : مدعیان بازسازی مناطق سیل زده به پشت میزها برگشته‌اند -------------------------------------------------- سیل و زلزله بخشی از کشور و زندگی ناچیز مردم را ویران کرد. اشتغال، رفاه و امنیت نابود شد. حین وقوع این رخدادهای طبیعی بود که با بی کفایتی برخی مسئولان، درد آن‌ها دو چندان شد. در همین راستا مفهوم جامعه شناختی – روانشناختی «تاب آوری» نیز روی خط بحران نمایانگری می‌کرد. متن : سیل و زلزله بخشی از کشور و زندگی ناچیز مردم را ویران کرد. اشتغال، رفاه و امنیت نابود شد. حین وقوع این رخدادهای طبیعی بود که با بی کفایتی برخی مسئولان، درد آن ها دو چندان شد. در همین راستا مفهوم جامعه شناختی روانشناختی تاب آوری نیز روی خط بحران نمایانگری می کرد. در این خصوص سعید مدنی جامعه شناس نام آشنای کشور در گفت وگو با مردم سالاری آنلاین با طرح آسیب شناسی این وقایع گفت: جز تلاش های بی نظمی که در یکماه اول انجام شد، همه مدعیان بازسازی به جای اول و پشت میزها برگشته اند و سیل زدگان لرستان و خوزستان مثل زلزله زدگان کرمانشاه به حال خود رها شده اند. مدنی بحث تاب آوری جامعه را بحث بسیار مهمی می داند آنچنانکه در اوان انقلاب یکی از دلایل سرنگونی حکومت شاه را در کاهش تاب آوری مردم حین اجرای برنامه توسعه می داند. او هشدار می دهد که وضعیت کنونی و سیاست های نادرست و خطاهای داخلی و خارجی، جامعه ایران را در مسیر کاهش تاب آوری و افزایش آسیب پذیری قرار داده است. بنابه تحلیل مدنی، در صورت ادامه وضع موجود، چشم انداز پیش رو تیره و تار است. این تحلیلگر، در مورد پیشبینی آینده ایران می گوید: بنده ایمان دارم جامعه ایران به ویژه جامعه مدنی اجازه تداوم روند موجود را نمی دهد و در بزنگاهی ساختار را وادار به تجدید نظر و اصلاح خود می کند. گفت وگوی صریح مردم سالاری آنلاین با دکتر سعید مدنی را بخوانید: تاب آوری جامعه در قبال مشکلات بحث بسیار مهمی تلقی می شود. وظیفه حکومت ها و دولت ها در این مورد خاص چیست؟ اجازه دهید پیش از پاسخ به سئوال شما کمی درباره مفهوم تاب آوری صحبت کنیم. تاب آوری (resilience) در رشته های مختلف به معانی متفاوت به کار می رود. در بوم شناسی و علوم طبیعی تاب آوری یک ویژگی است که به سیستم امکان و اجازۀ بازسازی وضعیت پیشین خود را پس از صدمۀ حاصل از یک شوک می دهد. در رشته های دیگر، توجه به این اصطلاح توأم با مجادله و بحث و گفتگو بوده است. گروهی گفته اند تاب آوری عبارت است از توانایی سیستم و مؤلفه های آن برای پیش بینی، هضم، تطبیق و بازسازی به موقع و کارا در برابر حوادث خطرناک. بنابراین، تاب آوری تأکید جدی بر اقتدارافزایی و عاملیت انسانی یا دلالت ضمنی بر آسیب پذیری مرتبط با قدرت دارد. یک گروه و جمعیت ممکن است نسبت به گروه و جمعیت دیگر تاب آور شود. تاب آوری یک نظام ممکن است برحسب موازنه ها و عدم تقارن ها بین گروه های مختلف و افراد درون آن نظام ارزیابی شود. در بحث درباره تاب آوری، مردم و کنش متقابل آن ها، قدرت و موقعیت اجتماعی شان بسیار مهم هستند.در ارزیابی تاب آوری جوامع توجه به منطق ساختی و درونی نظام ها اهمیت دارد، به خصوص با توجه به اینکه برخی نظام ها ممکن است خودشان منبع آسیب پذیری باشند. میزان تاب آوری و متقابلا آسیب پذیری با توانایی مردم برای سازگاری و کنار آمدن با آن شوک ها ارتباط دارد. این توانایی افراد برای مدارا و سازگاری، تاب آوری انسانی نامیده شده است. می توان آسیب پذیری را از طریق پیشگیری از شوک ها یا ایجاد تاب آوری در سطح فرد و جامعه کاهش داد. به دلیل ساختارهای اجتماعی، برخی افراد با محدودیت فرصت ها و قابلیت ها روبرو می شوند. حالا برگردیم به پاسخ سئوال شما. نهادها، ساختارها و هنجارها می توانند تاب آوری انسانی را افزایش دهند. سیاست های اجتماعی حاکمیتی قادرند مردم را برای مقابله با تهدیدها و شوک ها در سراسر زندگی توانمند یا برعکس آسیب پذیر کنند. سیاست ها یا برنامه هایی که به ایجاد محیط توانمند و تداوم ارتقای توسعۀ انسانی کمک نکنند، مردم را با مخاطرات بیشتری روبرو می کنند. تاب آورسازی به منزلۀ گسترش حقوق و خدمات برای همه با تأکید بر ایجاد فرصت های برابر، حفظ قابلیت ها در چرخۀ زندگی و بهبود دسترسی کسانی است که نادیده گرفته شده اند. این مداخلات موجب تقویت عاملیت انسانی می شود. به هر حال دولت ها با رویکردی چندبعدی از جمله مبارزه با فقر و بهبود توسعۀ انسانی، تقویت برنامه های بهبود درآمد، اشتغال زایی و گسترش فرصت های آموزش و سلامت برای توسعۀ جامعه میتوانند به تاب آوری جامعه کنند. بدیهی است سیاست های خلاف این آسیب پذیری را افزایش خواهد داد. اعمال سیاست های مقوم تاب آوری مستلزم کنش جمعی و پاسخگو کردن نهادها و افزایش کارآمدی آنها است. خطای بزرگی است اگر تاب آورسازی را امری روان شناختی و فردی محسوب کنیم و انتظار داشته باشیم افراد فارغ از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آن قرار دارند برای مقابله با تهدیدات ساختاری و نابرابری ها تلاش کنند. پس تاب آوری عبارت است از اطمینان نسبت به تلاش دولت، جامعه و نهادهای بین المللی برای توانمند کردن و حمایت از مردم. تاب آورسازی عبارت است از قادرسازی افراد محروم و طردشده به منظور تأمین و تضمین حقوق آنان، فراهم ساختن امکان بیان آشکار علایق و خواسته ها و شنیده شدن صدایشان، و فعال شدن عاملیت های اجتماعی برای تحقق مطالباتشان. ماهیت و رنگ و روی دموکراسی در جوامع با تاب آوری بالا و جوامع با تاب آوری پایین چگونه است؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ عموما سه راهکار مهم برای بهبود تاب آوری جوامع توصیه می شود: اول) تعهد همگانی، دوم) نهادهای پاسخگو و جوامع منسجم، و سوم) پیشگیری از بحران ها و پاسخگویی. تعهد همگانی یعنی تعهد مشترک ملی و جهانی نسبت به تأمین خدمات اجتماعی، تقویت حمایت اجتماعی و ایجاد اشتغال کامل برای همگان که می تواند کشورها و جوامع را در بلندمدت تاب آور سازد. تعهد همگانی در این زمینه موجب می شود جوامع و کشورها آمادگی بیشتری برای مقاومت در برابر مشکلات و بازسازی خسارات پس از وقوع بحران داشته باشند و به خصوص از افرادی حمایت کنند که در برابر مخاطرات و شوک ها بی دفاع تر هستند. توصیه دوم تقویت نهادهای پاسخگو و جوامع منسجم است که طبیعتا بسته به میزان دمکراتیک بودن جوامع دارد. وجود نهادهای پاسخگو یکی از راهکارهای جدی افزایش تاب آوری است. دولت هایی که نسبت به وجود و افزایش نابرابری در میان افراد و گروه های اجتماعی حساس هستند و برای کاهش آن تلاش می کنند، بر اصولی همچون حمایت همگانی، بهبود و تقویت انسجام اجتماعی، پیشگیری از بحران ها و پوشش وسیع تر جمعیت های آسیب پذیر متمرکز می شوند. نهادهای دولتی پاسخگو و مسئول، نسبت به غلبه احساس بی عدالتی و آسیب پذیری و محرومیت که منجر به تشدید نارضایتی اجتماعی می شود حساس هستند. پاسخگویی موجب می شود که دولت ها مطالبات و حقوق افراد آسیب پذیر را به رسمیت بشناسند. بنابراین، تعهد مدنی و بسیج اجتماعی برای این امر الزامی است. برای افزایش تاب آوری اجتماعی، دولت ها باید نابرابری را کاهش دهند و برای این منظور، ترکیبی از مداخلات به ویژه در سیاست گذاری اهمیت دارد. لازم است سیاست ها در کوتاه مدت پاسخ دهند و در درازمدت ارتقا یابند و دسترسی پایدار به خدمات اجتماعی و شغلی و حمایت اجتماعی را برای گروه های آسیب پذیر فراهم سازند. سیاست ها باید شامل پاداش ها و مجازات های رسمی، از جمله قوانین پیشگیرانه باشد. برای مثال، قوانین مبتنی بر تأمین حقوق اساسی به بهبود قابل ملاحظه وضعیت گروه های آسیب پذیر منجر می شود؛ زیرا در حالی که دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود و به خصوص در برنامه های ریاضتی آنان را نادیده می گیرند، به واسطه وجود منابع قانونی و امنیت عمومی کافی، همچنان توانمند باقی می مانند. اوضاع کنونی تاب آوری در ایران در قبال حوادث را چگونه ارزیابی می کنید؟ لطفا این خصلت را در دوران قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنید. در اینجا خیلی فرصت تبیین وضعیت تاب آوری و آسیب پذیری جامعه ایران نیست. در کتاب وضعیت توسعه انسانی به تفصیل عوامل آسیب پذیری بالا و تاب آوری پایین جامعه ایران را توضیح داده ام و مستندات آن را آورده ام. سیل ها و زلزله های اخیر کشور و نحوه کمک رسانی نظام تصمیم گیری به سانحه دیده ها چه تاثیراتی در تغییر ماهیت تاب آوری جامعه داشت؟ دسترسی همگان به خدمات اجتماعی اساسی و اصلی، از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی، آب سالم و فاضلاب مناسب و سلامت عمومی، به ویژه در زمان وقوع بلایای طبیعی تاب آوری را افزایش می دهد. تجربیات اخیر در کشورهایی مثل چین، رواندا و ویتنام نشان می دهد که رسیدن به چنین شرایطی ممکن و در کمتر از یک دهه میسر است. تأمین همگانی خدمات اجتماعی توانایی های جامعه را افزایش و آسیب پذیری آن را کاهش می دهد و شرایط مطلوبی را برای ایجاد فرصت های برابر فراهم می سازد. شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه بجز جوامعی که در معرض منازعه و آشوب خشونت آمیز هستند، سایر جوامع می توانند امکان بهره مندی همگانی از خدمات اساسی و حمایت اجتماعی مناسب را فراهم آورند، مشروط بر آنکه سهم کوچکی از تولید ناخالص ملی را به عنوان سرمایۀ اولیه به ارائه این خدمات تخصیص دهند. رویکردی که مطمئناً دستاوردها و بازده آن بیش از سرمایه گذاری اولیه خواهد بود. برای مثال، اختصاص تنها 7/0 درصد از تولید ناخالص ملی برای کمک به برنامه های حمایت از کودکان در افریقای جنوبی در فاصلۀ سال های 2008-2009 موجب شد جمعیت 43 درصدی کودکان فقیر به 34 درصد کاهش یابد. همچنین اجرای برنامۀ حمایت از خانواده در برزیل در فاصلۀ سال های 2008-2009 که تنها 3/0 درصد از تولید ناخالص داخلی به آن تخصیص داده شد موجب کاهش 20 تا 25 درصدی نابرابری گردید. شواهد مشابه بسیاری نیز حاکی از آن است که سرمایه گذاری ها در زمینه پوشش بیشتر و بهتر خدمات سلامت و آموزش و اشتغال، به رغم وجود محدودیت در درآمدها، نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی شرق آسیا داشته است. بنابراین این اصل اساسی که همه انسان ها، فارغ از توانایی پرداخت هزینه ها و دسترسی به نیازهای اساسی ، باید برای زندگی همراه با منزلت انسانی توانمند شوند، یکی از راهکارهای مهم تاب آورسازی است. جوامع و کشورها تجارب متفاوتی در این زمینه دارند، اما فصل مشترک همة آن ها این است که دولت عهده دار مسئولیت اولیه برای گسترش خدمات اجتماعی به کل جمعیت، بر اساس قرارداد اجتماعی مشترک میان شهروندان و حکومت، است. حمایت اجتماعی قدرتمند دیگر راهکار مهم برای تاب آورسازی است. حمایت اجتماعی شامل بیمه بیکاری، برنامه های مستمری بازنشستگی و تنظیم مقررات بازار کار به سود فرودستان، همه موانعی در برابر خطر وقوع مصیبت در زندگی مردم است. در شرایط دشواری مثل وقوع بلایای طبیعی، بحران رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، برنامه های حمایت اجتماعی از به یغما رفتن دارایی های اندک و پس انداز محدود خانواده ها، خارج شدن کودکان از مدرسه، به تأخیر افتادن درمان های پزشکی ضروری، و هر آنچه مضر به حال زیست بهتر و بلند مدت جوامع است، جلوگیری می کند. علاوه بر این، شبکه های حمایت اجتماعی و سازوکارهای مدیریت اجتماعی می توانند در زمان وقوع بلایای طبیعی واکنش های فوری نشان دهند. حمایت های اجتماعی، علاوه بر آنکه بخشی از حقوق شهروندی هستند و برای تاب آورسازی نیز ضروری اند، اثرات جانبی مثبت دیگری هم دارند. بیمه بیکاری، از طریق ایجاد امکان انتخاب شغل متناسب با مهارت ها و تجربیات افراد، شرایط فعالیت در بازار کار را برای نیروی کار، در مقایسه با شرایطی که ناچار به پذیرش اولین شغل پیشنهاد شده باشند، بهبود می بخشد. ثابت شده که کمک به معاش خانواده ها با تأمین منابع حداقلی، فرصت مشارکت در بازار کار را برای آنان فراهم می کند، و مثلاً اعضای خانواده فرصت مهاجرت برای یافتن شغل را پیدا می کنند. برخی مدعی شده اند کمک معاش و موارد مشابه آن انگیزه بازگشت به کار را کاهش می دهد، در حالی که لزوماً چنین نیست، به ویژه اگر چنین اقداماتی موکول به اجرای دیگر سیاست های اجتماعی شود. به هر حال نوع حمایت اجتماعی باید متناسب با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی هر جامعه و به خصوص وضعیت گروه های آسیب پذیر تعیین شود و انعطاف زیادی در این زمینه وجود دارد. حمایت اجتماعی می تواند به کاهش فقر و بی ثباتی درآمد قابل دسترس کمک کند. وقتی اجرای سیاست های اجتماعی به منزله یک تعهد قوی در برابر همگان مد نظر قرار گیرد، تاب آوری افراد، جامعه و اقتصاد به عنوان یک کلیت محقق می شود. اشتغال کامل از دیگر راهکارهایی است که موجب تاب آوری می شود. ارزش اجتماعی اشتغال فراتر از دریافت دستمزد و کسب درآمد است. دسترسی همگانی به شغل مناسب یکی از کلیدهای اصلی تاب آورسازی است. شغل وسیلة امرار معاش است، اما در عین حال عاملیت انسانی را تقویت، ارتباطات اجتماعی را وسیع و امنیت خانوارها و جوامع را تأمین می کند. برعکس، بیکاری با افزایش جرم، خودکشی، خشونت، سوءمصرف مواد و دیگر مشکلات اجتماعی همبستگی دارد و می تواند احساس عدم امنیت را افزایش دهد. تأمین اشتغال کامل یک هدف اقتصادی و اجتماعی عمده و جدی است که باید به عنوان یک سیاست همگانی دنبال شود. سیاست های بازار کار باید، از طریق برنامه اشتغال موقت یا افزایش مهارت های شغلی، به کارگران بیکار برای اشتغال دوباره کمک کند. برنامه های ایجاد اشتغال می تواند در پیوند با دیگر سیاست های کلان قرار گیرد و در آنها ادغام شود. برای مثال، برنامه های اشتغال عمومی، از جمله فراهم کردن نقدینگی برای سرمایه گذاری در جهت اشتغال فقرا و افراد بیکار، می تواند در این زمینه سهم بسزایی داشته باشد. برای کشورهای در حال توسعه، در صورت ایجاد چالش بیکاری، تنها فعال شدن سیاست های بازار کار کافی نیست زیرا بخش قابل توجهی از شاغلان در بخش غیررسمی فعال هستند. در دو سوم از 46 کشور در حال توسعه که اطلاعات آنها موجود بوده، بیش از ۴۰ درصد مشاغل به بخش غیررسمی تعلق داشته است. بنابراین تداوم اشتغال کامل و کاهش آسیب پذیری مرتبط با اشتغال در این کشورها مستلزم اجرای سیاست هایی است که علاوه بر رشد اشتغال زایی، پوشش حمایت اجتماعی همگانی را به هر دو بخش رسمی و غیررسمی گسترش دهد. همة این اقدامات در کنار اصلاح سیاست های کلان اقتصادی به منظور ثبات قیمت ها و تقویت اشتغال زایی می تواند به نتایج قابل قبول منجر شود و از آسیب پذیری ها بکاهد. با این مقدمه نسبتا طولانی اجازه دهید پاسخ کوتاهی به سئوال شما دهم. به طور کلی کمترین رد پایی از سیاست ها و برنامه هایی که در بالا به آنها اشاره شد، در اقدامات پس از وقوع بحران ها و بلایای طبیعی به ویژه در سیل اخیر شما نمی توانید پیدا کنید. جز تلاش های بی نظمی که در یکماه اول انجام شد همه مدعیان بازسازی به جای اول و پشت میزها برگشته اند و سیل زدگان لرستان و خوزستان مثل زلزله زدگان کرمانشاه به حال خود رها شده اند. بلایای طبیعی و بلایای انسان ساخته اجتناب ناپذیر هستند، اما با اقدامات مناسب می توان آثار و پیامدهای آن ها را کاهش داد و بازسازی پس از وقوع حوادث را سرعت بخشید. برای مثال، وقوع سونامی در سال 2004 به ایجاد نظام هشدار سونامی در اقیانوس هند منجر شد. اما تقویت تاب آوری نیازمند رویکردی نظام مند و فراتر از واکنش فوری به شوک ها و تهدید ها است و باید علل وقوع و همچنین پیامدهای بلند مدت آن ها را نیز در نظر گرفت. پاسخگویی و پیشگیری در صورت وقوع بلایای طبیعی می تواند شامل افزایش و تقویت اطلاعات دربارة خطر، تقویت و تواناسازی نظام هشدار به موقع، ادغام برنامة کاهش خطر بلایای طبیعی در سیاست ها و برنامه های توسعه، و تقویت سازوکارها و نهادهای لازم برای پاسخگویی باشد. برنامه ریزی و بازسازی می تواند در تمامی سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی دنبال شود و از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات به انسجام عملی و اجرایی کمک کند. این امر زمانی که دولت ها و جوامع آمادگی مناسب داشته باشند چندان دشوار نیست. بنابراین، تمرکز صرف بر پاسخگویی فوری به افراد نیازمند حمایت می تواند موجب غفلت از توجه به تسکین دردهای پایدارتر و بادوام تر شود و نتایج وخیمی به بار آورد زیرا شوک های ناشی از بلایای طبیعی و انسان ساخته پیامدهای بلندمدت تر و در نتیجه هزینه های بیشتری برای مردم دارند. تلاش برای واکنش فوری، ضروری و مهم است اما تاب آوری مستلزم تلاش جامع برای ایجاد آمادگی و توانایی پاسخگویی میان مدت و درازمدت نیز هست. وضعیت موجود بسیار نگران کننده است. به یاد دارید که با دستور رییس جمهور آن کمیته کذایی با هزار آب و تاب تشکیل شد تا گزارشی درباره مدیریت بحران سیل تهیه کند. نتیجه چه شد؟ بعید می دانم از آن جمع هزار شغله یک صفحه جمع بندی بیرون بیاید که دردی از دردهای مردم مصیبت دیده را درمان کند. ضمن مصایب اشاره شده، برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما، تحمل و توان مردم را به گونه ای تبلیغ کردند که انگار اتفاقی در منطقه رخ نداده است. بازخوانی تاب آوری جامعه از کدام روزنه به واقعیت نزدیک تر است؟ صدا و سیما و رسانه های وابسته یا فضای مجازی و سایر رسانه های غیر وابسته به جریان قدرت؟ کار صدا و سیما تخریب انسجام اجتماعی و فعال کردن شکاف های اجتماعی و تنفر عمومی است. شاید سالها است هیچ رسانه مخالف نظام نتوانسته در حد صدا و سیما جامعه ایران را به سوی انشقاق ببرد و با ایجاد تضادهای کاذب و تعمیق شکاف های اجتماعی روند فروپاشی را تسریع کند. برای تاب آورسازی تعمیق انسجام اجتماعی ضروری است. جوامعی که از انسجام ارزشی بیشتری برخوردارند، در برابر مصیبت، بهتر از یکدیگر حمایت می کنند. فقدان انسجام اجتماعی، به خصوص وقتی با دسترسی نابرابر به منابع یا مزایای حاصل از ثروت طبیعی، ناتوانی جسمی ـ روانی جدی، شوک های ناشی از تغییرات سریع اقتصادی ـ اجتماعی، پیامد شوک های اقتصادی یا تغییرات آب و هوایی همراه شود، به خشونت و منازعه منجر می گردد. گسترش و نفوذ و همه گیری ارزش های برابری طلبانه، ادغام کننده، عام گرایانه و عدالت خواهانه، موجب تحکیم نهادهای اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی می شود. برپایی کارزارهای تبلیغاتی برای تغییر باورهای مردم به منظور تسهیل تغییرات اجتماعی ضروری است. قوانین، مقررات، سیاست ها و هنجارهایی که سازوکارهایی را برای پاسخ خواستن از نهادها در اختیار افراد قرار می دهند نقش مهمی در تاب آوری دارند. پاسخگویی دولت مستلزم باز بودن، شفافیت و مسئولیت در برابر فقرا و طردشدگان و به همان میزان ارتقای تعامل و پویایی مثبت بین نهادهای دولتی و مشارکت مدنی است. صدا و سیما مسیری کاملا مخالف این را در پیش گرفته است. ادامه روال حاکم بر جامعه، افزون شدن تحریم ها، فزونی اختلاس و اخلال اقتصادی، سرکوب کردن مردم و ... چه تاثیری در تاب آوری جامعه خواهد داشت؟ آینده را چگونه پیشبینی می کنید؟ تردید نکنید که وضعیت کنونی و سیاست های نادرست و خطای داخلی و خارجی جامعه ایران را در مسیر کاهش تاب آوری و افزایش آسیب پذیری قرار داده است. بر این اساس و در صورت ادامه وضع موجود چشم انداز تیره و تار است. اما بنده ایمان دارم جامعه ایران به ویژه جامعه مدنی اجازه تداوم روند موجود را نمی دهد و در بزنگاهی ساختار را وادار به تجدید نظر و اصلاح خود می کند. گفت وگو: سید مسعود آریادوست