مردم سالاری آنلاين 20 آذر 1398 ساعت 14:12 https://www.mardomsalari.ir/news/119899/رونق-تولید-ایران-خودرو -------------------------------------------------- عنوان : رونق تولید در ایران خودرو -------------------------------------------------- اینفو گرافی زیر وضعیت تولید خودرو در شرکت ایران خودرو را نمایش می دهد،تولید روزانه خودرو در بزرگترین شرکت خودرو سازی ایران به بیش از 2000 دستگاه رسیده است. متن : اینفو گرافی زیر وضعیت تولید خودرو در شرکت ایران خودرو را نمایش می دهد،تولید روزانه خودرو در بزرگترین شرکت خودرو سازی ایران به بیش از 2000 دستگاه رسیده است.