مردم سالاری آنلاين 23 اسفند 1401 ساعت 23:06 https://www.mardomsalari.ir/report/191792/اجراي-طرح-ديم-زارها-در-2-4-ميليون-هکتار-اراضي-کشور -------------------------------------------------- معاون وزير جهادکشاورزي خبر داد عنوان : اجراي طرح ديم زارها در 2/4  ميليون هکتار اراضي کشور -------------------------------------------------- اجراي طرح جهش توليد ديمزارها در سطح 6 ميليون هکتار در 21 استان کشور در حال اجرايي شدن است. متن :  گروه اقتصادي- شهرام صدوقي: اجراي طرح جهش توليد ديمزارها در سطح 6 ميليون هکتار در 21 استان کشور در حال اجرايي شدن است. به گزارش مردم سالاري، نشست رسانه اي وزارت جهادکشاورزي و ستاد اجرايي فرمان امام( ره) با موضوع جهش توليد در ديمزارها با حضور معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزي ومعاون هماهنگي ستاداجرايي فرمان امام برگزار شد.در اين نشست خبري عليرضا مهاجر معاون زراعت جهادکشاورزي با بيان مطلب فوق گفت: از 18 ميليون هکتار اراضي کشاورزي حدود 9.5 ميليون هکتار ديم است که زراعت، باغباني و فعاليت‌هاي شيلاتي را شامل مي‌شود.وي تصريح کرد: بايد به معيشت کشاورزان ديم‌کار توجه کنيم زيرا کشاورزان ديم کار از تمکن مالي ضعيف‌تري برخوردارند، بنابراين بايد از لحاظ مالي و اقتصادي توجه ويژه‌اي به آنها شود. به همين دليل طي فرآيندي طرحي تهيه شد که با کمک ستاد اجرايي فرمان حضرت امام بر روي آن کار و به صورت مشترک از سه سال پيش شروع شد. وي با بيان اينکه اراضي ديم در کشور پراکنده هستند، گفت: تعدادي استان داريم که بارندگي آنها در اراضي ديم کمتر از 250 ميليمتر است و امکان اينکه بتوانيم کشتي انجام دهيم که بتواند عملکرد قابل قبولي بدهد وجود ندارد، بنابراين آنها را اراضي مرتعي در نظر گرفتيم.مهاجر افزود: سالانه حدودا 2.5 ميليون هکتار اراضي آيش داريم که اين اراضي هم باعث ايجاد فرسايش خاک مي‌شود. براي جلوگيري از اين موارد آنها را از آيش زرد به شرايطي خوبي که سطح اراضي با پوشش سبز و يا علوفه پوشيده شود، تبديل کرديم. در کنار اين با کمک بانک ملي توانستيم امسال 500 ميليارد تومان با بهره 4 درصد براي ادوات کشاورزي در اختيار کشاورزان قرار دهيم که اگر کمک ستاد اجرايي فرمان امام نبود  شايد نمي‌توانستيم به آن برسيم.بنابر اين گزارش، سيد مصطفي سيدهاشمي‌، معاونت هماهنگي ستاد اجرايي فرمان امام در ادامه اين نشست خبري گفت: طبق اين طرح بايد حداقل 6 ميليون هکتار اراضي ديم کشور را طي 5 سال زيرکشت ببريم، که هر سال ميزان اجرا تعيين شد.وي افزود: در اين طرح براي بالغ بر 400 هزار کشاورز اشتغال ايجاد شده‌ است. همچنين در اين طرح از ظرفيت بانک ملي به عنوان مجري اعطاي تخصيص تسهيلات، معاونت زراعي، موسسات ديم کشور، جهاد نصر و شوراي جهادگران استفاده شده است.‌هاشمي در ادامه گفت: اين طرح بعد از 3 سال در  4.2 ميليون هکتار اراضي، در 21 استان کشور، 17 هزار روستا و 1098 دهستان کار انجام شده است.وي همچنين عنوان کرد: به نظر مي‌رسد به ازاي هر هکتار 1.5 تن افزايش توليد داشته باشيم. اين طرح در سال اول در 6 استان، در سال دوم 15 استان،   و در حال حاضر نيز در 21 استان کشور اجرا شده و براي سال 1402 حدود 2 استان ديگر اضافه مي‌شود.وي با بيان اينکه در برخي استان‌ها مانند تهران و البرز اراضي ديم ندارند، گفت: کشاورزان ديم تمکن مالي ضعيفي داشتند، بنابراين با اجراي طرح جهش توليد در ديم‌زارها علاوه بر جلوگيري از مهاجرت به شهرها برايشان افزايش درآمد به همراه دارد.