مردم سالاری آنلاين 23 مهر 1397 ساعت 12:53 https://www.mardomsalari.ir/news/95779/مسافت-تردد-زائران-اربعین-مرزهای-ایران -------------------------------------------------- عنوان : مسافت تردد زائران اربعین از مرزهای ایران -------------------------------------------------- در این مطلب، فاصله شهرهای مختلف عراق تا مرزهای کشورمان به کیلومتر آمده است. متن : در این مطلب، فاصله شهرهای مختلف عراق تا مرزهای کشورمان به کیلومتر آمده است. به گزارش تسنیم،اربعین حسینی امسال مصادف با هشتم آبان ماه است و خیل عظیمی از مردم کشورمان خود را مهیای حضور در پیاده روی اربعین کرده اند؛ غالب زائران از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چزابه عازم عراق می شوند؛ در ادامه فاصله شهرهای مختلف عراق تا مرزهای کشورمان به کیلومتر آمده است: مرز مهران مهران تا کوت: 82 - مهران تا دیوانیه : 227 - مهران تا حله : 238 - مهران تا بغداد : 255 - مهران تا نجف : 303 - مهران تا کربلا: 279 - مهران تا کاظمین: 283 - مهران تا سامراء: 444 - مهران تا سید محمد: 409 - مهران تا طفلان مسلم : 272 مرز خسروی خسروی تا کوت : 341 - خسروی تا دیوانیه : 395 - خسروی تا حله : 305 - خسروی تا بغداد : 190 - خسروی تا نجف : 380 - خسروی تا خانقین : 10 - خسروی تا مقدادیه : 102 - خسروی تا بعقوبه : 130- خسروی تا کربلا: 315 - خسروی تا کاظمین : 203 - خسروی تا سامراء: 326 - خسروی تا سید محمد:291 - خسروی تا طفلان مسلم : 281 مرز شلمچه شلمچه تا بصره: 20 - شلمچه تا نجف 460 - شلمچه تا کربلاء 549 - شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر - نجف تا کربلا: 78 - نجف تا بغداد : 161 - نجف تا بصره : 467 - نجف تا حله : 61 - نجف تا رمادی :271 - نجف تا بعقوبه : 227- نجف تا دیوانیه : 75 - نجف تا کاظمین : 180 - نجف تا سامراء: 287 - نجف تاسید محمد: 249 - نجف تا طفلان مسلم : 116 کربلا تا بغداد: 108 - کربلا تاکوت :197 - کربلا تا حله :42 - کربلا تا رمادی: 218 - کربلا تا بعقوبه : 184 - کربلا تا دیوانیه : 144 - کربلا تا بصره : 524 - کربلا تا کاظمین : 115 - کربلا تا سامراء: 220 - کربلا تا سید محمد: 184 - کربلا تا طفلان مسلم :38 سامراء تا بغداد : 110 - سامراء تا سید محمد 53