مردم سالاری آنلاين 18 آذر 1398 ساعت 10:20 https://www.mardomsalari.ir/news/119720/لغو-اعتبار-۱۲شرکت-حمل-و-نقل -------------------------------------------------- عنوان : لغو اعتبار ۱۲شرکت حمل‌و نقل -------------------------------------------------- مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای خبر داده است که درآبان ماه امسال در ۲۵ استان ۷۲۷ پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقلی رسیدگی شد که منجر به لغو اعتبار پروانه ۱۲شرکت حمل‌و نقلی متخلف شد. متن : مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داده است که درآبان ماه امسال در ۲۵ استان ۷۲۷ پرونده تخلف شرکت های حمل و نقلی رسیدگی شد که منجر به لغو اعتبار پروانه ۱۲شرکت حمل و نقلی متخلف شد. به گزارش ایرنا بعد از اعتصاب سراسری کامیون داران به افزایش نرخ بیمه، افزایش قیمت لوازم و قطعات کامیون، افزایش عوارض جاده ای،پایین بودن کرایه ها و مهمتر از همه دریافت حق کمیسیون اضافی از رانندگان،کمیسون ویژه ماده ۱۲ در سازمان راهداری برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل جاده ای تشکیل شد و تصمیم گرفت با تخلفات در برخی از پایانه های بار و مراکز فعالیت شرکت های حمل و نقلی مبارزه کند. تشکیل کمیسیون های اضافی وعدم پرداخت کرایه به موقع رانندگان از جمله مواردی بود که سازمان راهداری نسبت به آنها اشد مجازات را در نظر گرفت. از خرداد سال گذشته رسیدگی کمیسیون به این تخلفات آغاز و احکام حقوقی برخورد با این تخلفات صادر و به اجرا درآمده است. روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، امروز اعلام کرده است که در اجرای بند ۴ ابلاغیه۲۲ خردادماه امسال در زمینه اقدامات میدانی نظارت و برخورد با تخلفات در برخی از پایانه های بار و مراکز فعالیت شرکت های حمل و نقلی، تخلفات جدیدی شناسایی شده است. براساس این خبر، گزارش عملکرد کمیسیون های ویژه ماده ۱۲ در ۲۵ اداره کل استانی به ۷۲۷ پرونده تخلف رسیدگی شده است که از این تعداد ۲۱۰ پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل کالا، ۸۲ پرونده مربوط به حمل و نقل مسافر و ۸۱ پرونده نیز در بخش ایمنی مورد بررسی قرار گرفت که بنا به تصمیمات اتخاذ شده، ۱۹۰ شرکت جریمه نقدی، ۴۳شرکت به تذکر کتبی محکوم و ۱۰۹ شرکت برائت و۱۲شرکت نیز لغو اعتبار پروانه شدند. عباسعلی بنی اسدیمدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،تعداد کل پرونده های رسیدگی شده از ابتدای کمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای از ابتدای امسالتا پایان آبان ماه را تعداد۳هزار ۱۲۳پرونده تخلف اعلام کرده است. وی گفته است: براساس آرای صادره از ابتدای تشکیل کمیسیون، ۱۳۶شرکت به لغو پروانه فعالیت ۱۵۹۸ شرکت به جریمه نقدی، ۴۹۷شرکت تذکر کتبی محکوم و برای ۸۹۲شرکت حکم برائت صادر شد.