مردم سالاری آنلاين 12 مرداد 1399 ساعت 1:23 https://www.mardomsalari.ir/news/133888/کنکور-برگزار-میشود-تردید-ایجاد-نکنیم -------------------------------------------------- عنوان : کنکور برگزار میشود، تردید ایجاد نکنیم -------------------------------------------------- معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کنکور برگزار می شود و تردید ایجاد نکنیم، گفت:کنکور سراسری سال ۹۹ تا این لحظه برگزار می‌شود، فکر می‌کنم این جمله قوی، محکم و یکپارچه به جامعه اعلام شود که کنکور برگزار می‌شود. متن : معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کنکور برگزار می شود و تردید ایجاد نکنیم، گفت:کنکور سراسری سال ۹۹ تا این لحظه برگزار می شود، فکر می کنم این جمله قوی، محکم و یکپارچه به جامعه اعلام شود که کنکور برگزار می شود. به گزارش ایسنا،دکتر علی اکبر حقدوست ضمن بیان این مطلب در خصوص زمان برگزاری کنکور و تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونااظهار کرد: اینستاد بر اساس اینکه بهترین هدیه را برای مردم داشته باشد تصمیم می گیرد. نمایندگان مجلس همه بحث هایی که دارند دغدغه اصلیشأناین است که خدای نکرده سلامت جامعه و سلامت داوطلبان به خطر نیافتد. بر اساس این اصل که سلامت داوطلبان مهم است باید تصمیم بگیریم. وی در ادامه تصریح کرد: توجه داشته باشید که سلامت جسم یک مسئله است و سلامت روان و روح هم یک مسئله دیگر است. داوطلبان چند سال خود را در خانه محبوس کردهاندو استرس های زیادی را تحمل می کنند. همه بدانند که وقتی تصمیم می گیریم باید سلامت را جامع ببینیم. البتهبله داوطلب نباید کرونا بگیرد اما از سوی دیگر هم نباید دچار استرس اضافه شود و بحث های تکنیکال را باید در پشت درهای بسته مطرح کنیم. حقدوست با بیان اینکه دانش آموزان و داوطلبان باید بدانند که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام تلاش خود را می کند که آنها در سالم ترین شرایط آزمون خود را برگزار کنند، تصریح کرد:درست است که عکس هایی از حوزه های آزمون نشان می دهد که برخی داوطلبان ماسک نداشتند اما یک بار دیگر ببینید که چقدر فاصله صندلی ها بیشتر شده و چقدر پروتکل های بهداشتی رعایت شده و حوزه ها خلوت تر شدهاند.حتی کاغذ زمین گذاشته نشده است و ضدعفونی کامل انجام شده و برای ورودی و خروجی داوطلبان تمام مسائل را رعایت کردند اگر چه نقص هایی هم داشته است. معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد:ما گوش به فرمان بهداشت هستیم. برای ورود و خروج داوطلبان تجربه مهمی کسب کردیم. قبل و حین جلسه داوطلبان را ترغیب کنیم که ماسک خود را حتی برای لحظاتی برندارند. حقدوست خاطر نشان کرد:کنکور سراسری سال ۹۹ تا این لحظه برگزار می شود، فکر می کنم این جمله قوی، محکم و یکپارچه به جامعه اعلام شود که کنکور برگزار می شود و تردید ایجاد نکنیم. اگر شرایط عجیب و عوض شد و مختصات تغییر کرد و قانونگذاران بعد از جمع بندی خواستند تغییری ایجاد کنند ما گوش به فرمان هستیم. تا آن لحظه همت کنیم که به بهترین شکل آزمون را برگزار کنیم. عضو ستاد ملی مبارزه با کرونادر واکنشبه اینکه که وزیر بهداشت از سوی دیگر اعضایهیأتدولت برای انتقاد نکردن از کنکور دکتری تحت فشار است، اظهار کرد: این موضوع را باید کسانی گفتهاندتأییدکند. آنچه منمیبینمهمدلی میان اعضا وجود دارد وزیر بهداشتبا هیجان و استرس از پروتکل های بهداشتی کوتاه نمی آید و احساسی که من دارم این است که وزیر بهداشت با دولت و خارج از آن ارتباط خوب و صمیمانهایدارد.