مردم سالاری آنلاين 26 دی 1398 ساعت 16:36 https://www.mardomsalari.ir/news/122106/گوجه-فرنگی-کیلویی-چند -------------------------------------------------- عنوان : گوجه‌فرنگی؛ کیلویی چند!؟ -------------------------------------------------- رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می‌گوید که قیمت گوجه‌فرنگی بوته‌ای درجه ۱ در خرده فروشی‌ها حدود ۹۵۰۰ تومان است. این در حالیست که براساس مشاهدات میدانی این محصول جالیزی در برخی خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌های متفاوت و بیشتری به فروش می‌رسد. متن : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می گوید که قیمت گوجه فرنگی بوته ای درجه ۱ در خرده فروشی ها حدود ۹۵۰۰ تومان است. این در حالیست که براساس مشاهدات میدانی این محصول جالیزی در برخی خرده فروشی ها با قیمت های متفاوت و بیشتری به فروش می رسد. با وجود اینکه قیمت این محصول جالیزی نسبت به یکی دو ماه گذشته مقداری کاهش داشته است، اما همچنان این محصول در برخی خرده فروشی ها با قیمت های مختلفی عرضه می شودو به نظر می رسد که ثبات قیمتی بر این محصول خصوصا در نوع بوته ای آن حاصل نشده است؛ به گونه ای که براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا قیمت گوجه فرنگی بوته ای درجه ۱در خرده فروشی ها در محدود مرکزی شهر به طور میانگین کیلویی ۸۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است. علت این تفاوت و نوسانات قیمتی گوجه فرنگی را ازاسدالله کارگر - رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - جویا شدیم. ویدر پاسخ به این سوال که چرا گوجه فرنگی این روزها بازار آشفته ای دارد و قیمت این محصول در برخی خرده فروشی ها متفاوت با نرخ رسمی اعلام شده است؟ گفت: اخیرادر جنوب کشور بارندگی رخ داده است و این بارندگی ها در نوسانات قیمت این محصولبی تاثیر نیست. وی ادامه داد: از طرفی کیفیت محصولات ارائه شده نیز متفاوتاست؛ به طور مثال ممکن است خرده فروشی که یک محصول را با قیمت بالاتر به فروش می رساند، خودش هم برای خرید آن محصول بهای بیشتری پرداخته باشد. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اضافه کرد: مغازه داران بعد از خرید محصولات کشاورزیاز عمده فروشی ها با سود مشخص محصولات خود را به فروش می رسانند. اما تا قبل از آن یا به عبارت دیگرخرید و فروش عمده؛ برحسب عرضه و تقاضاصورت می گیرد. یعنی ممکن است عرضه و تقاضا در روز یا حتی ساعات مختلف، متفاوت باشد و این موضوع می توانددلیل تفاوت قیمت یک محصول در خرده فروشی ها باشد. وی همچنین به قیمت گوجه فرنگی بوته ای در عمده فروشی ها وخرده فروشی ها اشاره کرد و گفت: براساس کشف قیمت ها؛ قیمت کف، میانگین وسقف گوجه فرنگی بوته ای در میادین مرکزی میوه و تره باربه ترتیب ۴۰۰۰ تومان، ۵۵۰۰ تومان و ۷۰۰۰ تومان است. در خرده فروشی ها نیز با اعمال سقف ۳۵درصدی سود، قیمت کف و سقف به ترتیبحدود ۵۴۰۰ تومان و حدود ۹۵۰۰ تومان است. کارگر در پایان گفت: اگر قیمت گوجه فرنگی در خرده فروشی ها بیش از این مقدار باشد، فروشنده باید فاکتور خرید از میادین مرکزی میوه و تره بار را داشته باشد تا در صورت نظارت دستگاه های مختلف بتوانند این افزایش قیمت را توجیه کنند. از طرفی باید گفت که این روزها به دلیل افزایش رقابت، خرده فروشی ها به دنبال سود نیستند بلکه درصدد فروش بیشتر محصولاتشان هستند.