۰
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۳

دلایل مخالفت با ایجاد تشکلهای گردشگری

اعضای هیات مدیره انجمن آژانسهای تهران و ایران ضمن مخالفت با ایجاد تشکل حرفه ای گردشگری می گویند: امکان واگذاری تصدی گری به تشکل ها نیست چون اصلا اختیاری وجود ندارد که به آنها داده شود.
دلایل مخالفت با ایجاد تشکلهای گردشگری
اعضای هیات مدیره انجمن آژانسهای تهران و ایران ضمن مخالفت با ایجاد تشکل حرفه ای گردشگری می گویند: امکان واگذاری تصدی گری به تشکل ها نیست چون اصلا اختیاری وجود ندارد که به آنها داده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع ایجاد تشکل های گردشگری برای دفاتر مسافرتی کشور موجب چالش شده است عده ای از مدیران دفاتر موافق آن بوده و به معاونت گردشگری درخواست هیات موسس داده اند و عده ای دیگر که روسای انجمن های تهران و ایران هستند، مخالف آن بوده اند. آنها علت مخالفتشان را نظارت دولت روی تشکل بخش خصوصی می دانند و معتقدند که واگذاری امور تصدی گری که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از آن صحبت می کند اصلا معنا ندارد چون اساسا نه می توان امور حاکمیتی را واگذار کرد و نه اختیار دیگری برای واگذاری وجود دارد!
در این باره خبرگزاری مهر نشستی را با تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران  و تهران برگزار کرد تا هر یک از آنها نظرات مخالف خود را درباره ایجاد تشکل گردشگری بیان کنند. آن هم در مقابل نظراتی که هیات موسس پیشنهادی تشکل گردشگری دفاتر مسافرتی  پیش از این با خبرگزاری مهر در میان گذاشته بودند.  این افراد عبارت بودند از :
مرتضی قربانی دبیر انجمن آژانسهای مسافرتی کشور.
حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و رئیس کانون سراسری دفاتر مسافرتی.
امیر پویان رفیعی شاد رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران و عضو هیات مدیره کانون سراسری دفاتر مسافرتی.
مصطفی سروی نائب رئیس انجمن آژانسهای مسافرتی تهران و عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان کشور.
رضا نظامی رئیس انجمن دفاتر مسافرتی استان مرکزی.
محمود فخری رئیس انجمن دفاتر مسافرتی استان فارس و عضو هیات مدیره کانون سراسری دفاتر مسافرتی.
* آیا ایجاد تشکل غیر از این خواهد بود که یک صدایی را در میان جوامع و انجمن ها و اتحادیه ها بوجود می آورد؟
فخری: باید دید هدف دولت از این اقدام چیست. راه اندازی تشکل حرفه ای چه ارتباطی به دولت دارد که از دفاتر مسافرتی خواسته تا تشکل ایجاد کنند و مدافع حقوق خودشان شوند. 
* مشکل چیست؟
فخری: هر زمان که آنها ببینند بخش خصوصی از حقوق خودش دفاع می کند و به نظر آنها خوش نیامد می گویند که این افراد در انجمن صلاحیت ندارند و هیات مدیره جدید بیاید.
محمود فخری
نظامی: وقتی ما براساس انجمن صنفی ماده ۱۳۱ عمل می کنیم مجوزمان را از وزارت کار نمی گیریم بلکه از وزارت میراث فرهنگی گرفته ایم. این مصوبه مجلس است که می گوید کل صنوف می توانند انجمن صنفی کارفرمایی یا کارگری داشته باشند. وزارت میراث فرهنگی به موجب پیشنهادی که خودش در هیئت دولت مصوب کرده، می گوید شما آن انجمن صنفی که به موجب قانون شکل داده اید را رها کنید و به موجب آیین نامه ای که من مصوب کردم فعالیت کنید. از نظر حقوقی جایگاه مصوبه بالاتر است یا قانون؟
الان به صورت فراسازمانی عمل می کنیم و می توانیم خارج از آن مطالبات خود را از متولی دنبال کنیم. اما وقتی زیرمجموعه میراث فرهنگی شدیم، تشکل ما حالت فرمایشی به خود می گیرد  در آن صورت چطور می توانی متولی خودت را نقد کنی؟ متولی به راحتی کاری می کند که لغو شوی چون دیگر امکان نقدش را پیدا نمی کنی.
انجمن صنفی ما به موجب قانون عام وزارت کار تشکیل شده است که قابلیت انحلال و تحت تاثیر قرار دادن اعضا را ندارد. 
* بلاخره آژانسهای مسافرتی جزو صنف هستند یا صنعت؟
رفیعی: جزو تاسیسات گردشگری هستیم تاسیسات گردشگری یعنی دفاتر مسافرتی هم جزوش هست. وزارت کار مجوز تایید انتخابات و مجوز تشکل ما را می دهد. چون کارفرمایی هست مانند همه صنوف دیگر.
نظامی : درست است که ماده ۹۸ قانون برنامه می گوید که گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی است اما باید یک تفکیکی انجام شود. نام تشکل قانون نظام صنفی اتحادیه است و انجمن های صنفی کارفرمایی و کارفرمایی وزارت کار از ابتدا نظام صنفی نبوده این با آن نظام صنفی در تناقض است. دو سال پیش گفتیم چون ما صنعت شناخته شدیم پس زیر پوشش قانون نظام صنفی نیستیم و اتحادیه هم نباید تشکیل دهیم. کارخانه ها هم جزو صنعت هستند و انجمن صنفی دارند. این اسم تشابه کلمه است. نظام صنفی با انجمن صنفی دو مقوله جداست. نظام صنفی اسم اتحادیه روی تشکل خودش دارد. مشکل صنف ما زیاد شده و وظیفه کنترل این بی قانونی ها با دولت و سازمان متولی ما بوده است. دولت این مشکلات را با تمام اختیاراتی که داشت حل نکرده حالا میخواهد به تشکل ها بگوید بروید خودتان حل کنید.   این دولت است که کوتاهی کرده اما میخواهد توپ عدم حل مشکلات را به زمین بخش خصوصی بیاندازد.
اگر در قانون نظام صنفی همه چیز به اتحادیه ها تفویض می شود طبق همان قانون یک سری از امور مانند جواز کسب هم به اتحادیه ها می دهند اما تشکل حرفه ای نمی تواند امور حاکمیتی را به دست بگیرد.
اگر دولت می توانست به تنهایی متولی صدور هر سه مجوز آژانس مسافرتی شود آن موقع می توانست بگوید تشکل حرفه ای راه می اندازیم . آیا منطقی است تشکل تنها برای نظارت روی بند (ب) ایجاد شود؟ وزارت میراث فرهنگی نتوانسته این تجمیع را انجام دهد و مجوز همه بندهای یک آژانس را در اختیار بگیرد. سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت هم نپذیرفته اند که این امور را به میراث فرهنگی واگذار کنند.
* نظر برخی از مدیران دفاتر مسافرتی بر این است که گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و دفاتر دیگر صنف نیستند که بخواهند انجمن صنفی داشته باشند. 
رفیعی : چرا ما باید تشکل را زیر مجموعه دولتی ببریم که مخیر هست چنین تشکلی را راه بیندازد. وزارت کشور تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای احزاب است و صنوف صنعتی را وزارت صمت و صنوف دیگر غیر صنعتی را وزارت کار مجوز می دهد. وقتی این حرف که ما باید تشکل راه بیندازیم قانونی نیست چرا باید به آن تن بدهیم؟ انجمن دفاتر مسافرتی ایلام نتوانست مقاوت کند تشکل حرفه ای راه اندازی شد و به سه سال نکشیده، آن را منحل کردند. دولت می گوید تصدی گری را واگذار می کند. ما میخواهیم بدانیم دقیقا چه چیزی را می تواند واگذار کند وقتی نمی تواند صدور مجوز را به ما بدهد دیگر چه چیزی می ماند؟ صدور مجوز را که الان سازمان متولی بی مهابا صادر می کند ما می توانیم تنها پرونده تشکیل بدهیم. این تشکل ها باید ابزاری در اختیارشان باشد که اگر دولت تخلفی کرد از حقوق صنفی خود بتواند دفاع کند. وقتی زیرمجموعه آن بروم او می تواند آزادی را از ما بگیرد. تشکلی که زیر نظر دولت باشد دیگر تشکل نیست. دولت می گوید مصوبه هیات وزیران را باید اجرا کنم ولی باید گفت دولت حق دخالت ندارد. اگر دولت وجاهت من را تایید کند؛ در واقع اختیار از من سلب شده است. 
حرمت الله رفیعی
ما الان در انجمن ایران کمیسیون رسیدگی به شکایات داریم. انجمن استان تهران و میراث فرهنگی استان تهران نیز کمیسیون دارند درحالی که اینها غیر قانونی است. ما نمی توانیم رای صادر کنیم این تخلف است در نهایت می توانیم شورای صلح و سازش داشته باشیم. مگر ما قاضی هستیم که بتوانیم رای بدهیم؟ ولی چون مردم به حقوق خود واقف نیستند، به این احکام تن می دهند. آیا وزارت میراث فرهنگی می خواهد رسیدگی به شکایات و فعالیت این کمیسیون ها را که قانونی نیست به ما واگذار کند؟
* چطور یعنی نباید هیچ رایی صادر شود؟
قاضی: کمیسیون شکایت ما و کمیته فنی وزارت میراث فرهنگی طبق قانون جزو کمیسیون ها و دستگاههای قضاوتی غیر دولتی نیست ما در قانون دستگاههای دولتی و غیر دولتی را داریم. کمیسیون شهرداری ها می تواند مشکلات را به اجراییات بفرستد اما کمیسیون شکایات میراث فرهنگی و تشکل های وابسته این طور نیست. اگر کسی صدور رای آنها را نپذیرد، حق دارد. 
در میان صحبت ها گفته شد که در صورت ایجاد تشکل، اختیارات از شما گرفته می شود مگر الان چه آزادی و اختیاراتی دارید که ممکن است از شما بگیرند ؟
سروی: اول باید گفت ایجاد تشکل چه کمکی می تواند بکند؟ اگر اشکالی در فعالیت انجمن های فعلی وجود دارد بگویند اصلاح شود. آیا سازمانهای دیگر مانند هواپیمایی و یا حج و زیارت که متولی صدور مجوزهای بند الف و پ هستند،  قبول می کنند برای همه دفاتر مسافرتی تشکلی ایجاد شود که تحت نظر وزارت میراث فرهنگی باشد؟ خوب است آنها هم بگویند که ما هم می خواهیم تشکل حرفه ای خودمان را داشته باشیم مانند تشکل حرفه ای آژانسهای هواپیمایی یا آژانسهای زیارتی.
* داشتن یک تشکل واحد در بین این همه انجمن و کانون و جامعه چه اشکالی دارد؟
سروی : اصلا چنین چیزی نیست که همه انجمن ها و جوامع موجود یک تشکل واحد به نام تشکل گردشگری داشته باشند. 
مصطفی سروی
رفیعی شاد: آیا باید همه تشکل هایی که از وزارت کار مجوز گرفته اند بگویند می خواهیم تشکل حرفه ای راه بیندازیم؟ تا زمانی که پنجره واحد تشکیل نشده و سازمانهایی که متولی صدور مجوز بند الف و پ هستند تجمیع نشوند، نمی توان توقع ایجاد چنین تشکلی را داشت. 
فخری : آیا انجمن هایی که الان تشکل شده اند مگر غیرحرفه ای است که میخواهند تشکل حرفه ای راه اندازی کنند. 
* معاون گردشگری چند روز پیش از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکل‌های غیردولتی و حرفه‌ای خبر داد این درحالی است که شما از اول هم با آن مخالف بودید.
رفیعی : نامه ای آقای مونسان به آقای تیموری داده بود ولی از دفتر گردشگری بیرون نیامده است. بلاخره این روزها روز شعار دادن است. 
سروی: من حساب کرده ام اگر این تشکل ها راه بیفتد حداقل ۷۳ انجمن جدید خواهیم داشت. غیر از اینکه حج و زیارت و هواپیمایی هم بگوید تشکل میخواهد. این موضوع مانند آن است که شورای شهر شهردار انتخاب کند و استاندار هم بگوید شهردار حرفه ای میخواهم داشته باشم!
چرا این تشکل های حرفه ای در استانهای خراسان جنوبی و همدان ایجاد شده اند؟
نظامی: خراسان جنوبی چون ماده ۱۳۱ نداشت تشکیل داد. در همدان هنوز این تشکل به مرحله نهایی نرسیده است. ما بررسی کرده ایم این تشکل ها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه انشقاقی را نیز در صنف ایجاد می کند.
امیر پویان رفیعی شاد
رفیعی شاد: اگر انجمن ها ماهیت قانونی ندارند چرا تعدادی از همین افرادی که خود را موسس تشکل حرفه ای می دانند قبلا کاندید بازرس و هیات مدیره شده بودند؟ یا اگر کمیسیون شکایات رای ناحق می دهد چرا خودشان عضوش بوده اند؟
* براساس بخش نامه ۱۰۰۴۹/۹۷۳۴۰۰ در وزارت میراث فرهنگی ،  اگر افراد حقیقی و حقوقی برای تشکیل تشکل درخواست بدهند از این به بعد هیچ درخواستی مسموع نیست. شما بعد از اینکه هیات موسس درخواست داد  چه کردید؟
نظامی:  سال ۹۵ که این بخشنامه صادر شد، انجمن ها به دنبال رایزنی برای حل این مشکل بودند  و در تاریخ هفتم شهریور سال ۹۷ رئیس وزارت میراث فرهنگی دستور توقف آن را داد.
* انجمن ها چرا درخواست تطبیق اساسنامه را دادند؟
قربانی: در سال ۹۵ قرار بود ساختار تغییر کند و معاون گردشگری نیز دبیر انجمن شود. مانند اینکه یک حوزه به حوزه های به سازمان اضافه می شود که نامش تشکل حرفه ای است. این یعنی هزینه اش را بخش خصوصی بدهد و رئیسش یک مدیر دولتی باشد. 
الان از وزارت کار مجوز می گیریم ولی هیچ وقت وزارت کار به ما نامه نزده که چرا بلیت گران یا ارزان است فقط در راه اندازی تشکل ها نظارت دارد.
در اساسنامه ذکر کردیم که انجمن صنفی می تواند عضو اتاق بازرگانی هم باشد در آن صورت نماینده اتاق مانند نماینده وزارت کار روی انتخابات ما هم نظارت دارد. همین حرف را به سازمان هم زدیم  گفتیم شما می خواهید نظارت کنید به عملکردمان که در اداره کل نظارت رسیدگی می کنی، ولی در این مورد مصوب می کنیم ما هم می توانیم به اساسنامه اضافه کنیم که به تشکل حرفه ای هم پایبند هستیم در انتخابات هم شما نماینده برای نظارت بفرست ولی آنها قائل به این نیستند. آنها نمی توانند واگذاری را انجام دهند حتی مجوز بند ب را تا زمانی که وزارت اطلاعات اجازه ندهد نمی تواند صادر کند.
* اگر تطبیق انجام شود چه اتفاقی می افتد؟
قربانی : اگر تطبیق به معنای حرفی که زدم باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. آنها می گویند اساسنامه ای که دارید را باطل کنید و یا اگر دارید به آن آن تشکلی که من می گویم تبدیل شوید. ما هم می گوییم تو نه بودجه داری و نه اختیاری که بخواهی به ما بدهی.
کد مطلب: 115033
برچسب ها: گردشگری
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *