۰
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۸
حسین مقیسه کارشناس صنعت خودرو؛

ثبت یک رکورد در صنعت خودروسازی با تولید تارا

مدت زمان یک سال برای طراحی تا تولید و عرضه حدود 10 هزار دستگاه خودروی جدید تارا به بازار در نوع خود یک رکورد در صنعت خودروسازی ایران محسوب میشــود.انعقاد قرارداد مشترک دو شرکت ایران خودرو و پژو برای با اتکاء به توان داخلی میتواند گامی در مسیر تامین نیاز داخلی بازار به خودروی لوکس باشد و مشــکل نقدینگی این خودروســاز بزرگ را هم برطرف کند.
ثبت یک رکورد در صنعت خودروسازی با تولید تارا
مدت زمان یک سال برای طراحی تا تولید و عرضه حدود 10 هزار دستگاه خودروی جدید تارا به بازار در نوع خود یک رکورد در صنعت خودروسازی ایران محسوب میشــود.انعقاد قرارداد مشترک دو شرکت ایران خودرو و پژو برای با اتکاء به توان داخلی میتواند گامی در مسیر تامین نیاز داخلی بازار به خودروی  لوکس باشد و مشــکل نقدینگی این خودروســاز بزرگ را هم برطرف کند.

به  گزارش مردم ســالاری، در دو سال و نیم گذشته با خروج شرکتهای خارجی از ایران بســیاری از طرحهای تولید خودروی مشترک ایران و فرانسه به حالت  تعلیق درآمدند، اما برنامه شرکتهای ایرانی برای اجرای طرحها با تکیه بر توان داخلی متوقف نشد و با همکاری مراکز تحقیقاتی فرایند طراحی و تولید قطعات  
دنبال شد و همین موضوع باعث شد که ایران در چند سال گذشته حدود یک  میلیارد دلار از حجم قطعات وارداتی خودرو را در داخل تولید کند و این نهضت  همچنان ادامه دارد.
در این مســیر پروژههای خاص همچون تولید خودروی تارا  
از سوی شرکت ایران خودرو دنبال شد که به گفته بسیاری از کارشناسان یکی  از موفق ترین طرحهای خودروسازی ایران در سالهای اخیر بوده و تولید انبوه  آن نه تنها میتواند نیاز بازار کشور به خودروهای روز را تامین می کند محصول مناسبی برای عرضه به بازار کشورهای همسایه هم خواهد بود. 

یک کارشــناس خودرو در گفتگو با روزنامه مردم ســالاری درباره وضعیت طرحهــای تولیدی ایران خــودرو پس از قطع همکاری با شــرکتهای بزرگ اروپایی، گفت:پس از خروج شــرکت پژو از ایــران و ناتمام ماندن اجرای پروژه  پــژو 301 ، ایران خودرو پروژه k132 را بر روی پلت فرم IKP1 ، که بعدا این پروژه تارا نام گرفت، را اجرایی کرد.
حســین مقیسه عنوان داشت :کلیه فازهای تکوین محصول این خودرو اعم از مرحله تعریف پروژه ، طراحی و ساخت ، صحه گذاری ، تســتهای استاندارد و صنعتی سازی ، کمتر از یکسال به انجام رسیده  است که نشــان از اقدامی جهادی در کنار تجربه تیم مدیریتی پروژه در کلیه  حوزههای D&R و علی الخصوص حوزه مهندســی خودرو در مرکز تحقیقات  ایران خودرو میباشــد، اجرای این پروژه در این زمان محدود خود یک رکورد در  صنعت خودروی کشور است و پیش بینی میشود که تولید انبوه خودروی تارا از  
بهمن ماه آغاز خواهد شد .به گفته وی این خودرو پس از کمی بیش از یک سال  از شروع پروژه آماده تولید خواهد شد که اجرای این پروژه در این زمان محدود  خود یک رکورد در صنعت خودروی کشــور است.حسین مقیسه با بیان اینکه  وضعیت نقدینگی و تورم حاصل از گرانی مواد اولیه روی تولید خودرو تاثیر گذار  
بوده اســت، افزود: به تازگی ایران خودرو اقدام به پیش فروش خودروی تارا برای  موعد تحویل تیر تا دی ماه ســال 1400 کرده است، با فرض پیش فروش 10 هزار دستگاه از این خودرو حدودا  
ً 1500 میلیارد تومان برای ایران خودرو جذب نقدینگی شده است.  
با توجه به کمبود نقدینگی فعلی این شــرکت ، تــا حدودی انتظار میرود  ایران خودرو از بحران نقدینگی خارج شــود.او با نگاهی به ســهم ایران خودرو  در تولیــد پژو 301 تصریح کرد: در پروژه پژو 301 با توجه به اینکه ایران خودرو  در شــرکتی با عنوان ایکاپ بصورت مشترک با سهم 50 درصد با پژو مشارکت  داشته اســت،
اجرای پروژه تارا این ُحسن را برای ایران خودرو داشته است ، که  
کل نقدینگی جذب شــده متعلق به ایران خودرو خواهد بود. و  احتمالا این برگ  برنده ایران خودرو نســبت به قراردادهای پژو در شرکت ایکاپ که فعال با خروج پــژو معلق مانده ، خواهد بود ، اگر پروژه پژو 301 ادامه پيدا مي كرد ، عليرغم  عدم حضور پژو ، فروش در ايكاپ صورت مي گرفت و اين به منزله ســهم 50 
درصدي پژو در سود فروش هر خودرو عليرغم ترك كشور می بود.

او در خصوص سرنوشــت قرادادهای قطعه ســازان در خصوص پروژه پژو 301 عنوان داشت :ســازندگانی که قبلا برای پژو 301 سرمایه گذاری کرده بودند، و با خروج پژو  متضرر شده بودند ، با اجرای پروژه تارا از زیان آنها جلوگیری شده و در شرایط  رکود اقتصادی فعلی چرخه تولید آنها در مدار تولید قرار گرفت و اشــتغالزایی  مناســب از دستاوردهای موثر این پروژه میباشــد.
به گزارش مردم سالاری در  ســال جاری مقرر شــده که تولید خودروهای ایران از 900 هزار دستگاه به 2 میلیون دستگاه افزایش یابد و از این رو شرکت ایران خودرو با تالش برای تکمیل  
طرحهای در دســت اجرا خودروی تارا را تکمیل و آماده ای روانه کردن به بازار  کرده است، خودروی که میتواند در مدت کوتاهی جایگزین خودروهای سدان  کلاســیک در بازار شود و کسری موجود در بازار را تا حدودی جبران کند و در  برنامــه بلندمدت هم با افزایش تیراژ بازارهای هدف منطقه را زیر نظر بگیرد تا  در بلندمدت بتواند برای کشور ارزآوری هم به همراه داشته باشد.
کد مطلب: 143565
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *