۰
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۰۱

تقاضاي مصرف كننده منطقه يورو با شدت گرفتن ركود کاهش یافته است

خرده فروشي منطقه يورو با شديدتر شدن ركود اقتصادي‌اش كه موجب كاهش تقاضاي مصرف كننده در كشورهاي اين بلوك شد، در ماه ژوييه كاهش يافت.
 بلومبرگ به نقل از اداره آمار اتحاديه اروپا گزارش داد ميزان خرده فروشي ۰.۲ درصد نسبت به ژوئن كاهش يافت و اين كاهش مطابق با پيش بيني اقتصاددانها بود.

در آلمان كه بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا است، خرده فروشي ۰.۹ درصد در مقايسه با رشد ۰.۵ درصدي در ژوئن، كاهش يافت. فرانسه رشد ۰.۹ درصدي را گزارش كرد، در حاليكه خرده فروشي در اسپانيا ۱.۹ درصد كاهش يافت.

شهروندان منطقه يورو از زمان بحران مالي جهاني ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اوضاع دشواري داشته اند و تنها شاهد رشد درآمدشان در طول احياي كوتاه مدت سال ۲۰۱۰ بودند. كاهش هزينه مصرف كننده كه بخش اعظمي از اقتصاد منطقه يورو را تشكيل مي دهد در بازگشت اين بلوك به سمت ركود مجدد سهم قابل توجهي داشته است.
کد مطلب: 5736
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *