۰
چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۴

انتشار کتاب روابط واژگون

با انتشار هر اثر ادبی از یک شاعر یا نویسنده دریچه ای از نوع نگاه او به جهان هستی برای خوانندگانش نیز برملا میگردد، به این طریق مشارکتی قرار است شکل بگیرد که هر کسی در این میان تا اندازه ای سهمی دارد و نقشی را ایفا می کند.
انتشار کتاب روابط واژگون
با انتشار هر اثر ادبی از یک شاعر یا نویسنده دریچه ای از نوع نگاه او به جهان هستی برای خوانندگانش نیز برملا میگردد، به این طریق مشارکتی قرار است شکل بگیرد که هر کسی در این میان تا اندازه ای سهمی دارد و نقشی را ایفا می کند. نقشی که بستگی به موقعیّت زمانی خود می تواند بازگو کننده ی عواطف و روحیّات انسانها در حالات و آنات گوناگون باشد. شاعر در هر کتابی ردّپایی از نوع زیست و افکارش را بر کاغذها جاری می کند تا به این ترتیب آن جهان مدّنظر وی به تصویر در بیاید. محمدعلی حسنلو نیز در سیر شاعری خود از نخستین کتابی که به صورت الکترونیکی با نام یک دقیقه سکوت منتشر کرد تا آخرین کتابی که در سال ۱۳۹۵ با نام سوال ها! در انتشارات نصیرا از ایشان منتشر گردید چنین روندی را از خود برجای گذاشته است. روندی که ادامه¬ی آن قرار است گویا در کتابی با عنوان روابط واژگون در نمایشگاه امسال وارد مرحله ی تازه ای شود. روابط واژگون که جلوه ای از وارونگی ها در دنیای امروز را به تصویر می کشد همچون دو اثر دیگر شاعر یعنی تعمیر با جراحت های اضافه و گنجشکی با حنجره¬ی زخمی از دو دفتر شعر تشکیل شده است. دفتر اول با نام گردش بیضوی با اعمال شاقّه شامل سیزده شعر است که غالبا در فضایی پرسش گرانه نسبت به جهان هستی و نوع زندگی انسان امروزی در ارتباط با آن شکل گرفته است. دفتر دوم نیز با نام روابط واژگون شامل بیست شعر است که هر کدام از این شعرها به طور مستقیم یا کنایی سعی در بازنمایی وارونگی حاکم بر روابط موجود در زندگی امروزی دارند. غیر از این سی و سه شعر کتاب با یک مقدّمه به زبانی شاعرانه آغاز شده است و در پایان نیز با موخّره ای به همین سبک به پایان رسیده است. روابط واژگون به عنوان پنجمین کتاب حسنلو قرار است در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات نصیرا عرضه شود.
کد مطلب: 84754
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *