روزنامه کیهان 24 شهریور 1358

دعوت امام و آیت الله منتظری درباره «اتحاد روحانیون و دانشگاهیان» تیتر اول روزنامه کیهان بود. این روزنامه به نقل از امام خمینی نوشت: «نمی‌گویم هر که عمامه دارد خوب است لکن دشمنان با بدها مخالف نیستند، خوب‌ها را می‌شکنند. عکس روز کیهان هم از اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله منتظری در بهشت زهرا بود. این اولین نماز جمعه بعد از وفات آیت الله طالقانی بود که نزدیک مزار وی برگزار شد. کیهان تیتر زد: « بزرگترین نماز جمعه تاریخ بر مزار شهدا». این روزنامه به نقل از ایت الله منتظری نوشت: « برای ریاست جمهوری عمامه مطرح نیست، بلکه اسلام شناسی، تقوی ، عدالت و قاطعیت شرط است».