پیشنهاد

جواد لگزیان
ریاضیات بیماری

کتاب ریاضیات ِ بیماری نوشته ابوذر کردی توسط نشر نصیرا منتشر شد. در ترمینولوژی پزشکی، ترمینال به بیماری مي‌گویند که آماده مرگ است و به قول معروف پزشک‌ها، جوابش کرده‌اند. در روزهای پیک کرونا، روزی چند صد نفر در ایران آماده مرگ مي‌شدند و نگریستن در پدیدار مرگ آنان، از آن دریچه که از دست پزشک کاری برنمي‌آمد، حیرانی آور است. وقتی این همه‌گیری را با همه‌گیری‌های قرن گذشته در ایران مقایسه مي‌کنیم، به نظر مي‌رسد در یک وجه مشترک باشند و آن هم فقدان آمار ناصواب در تعداد ترمینال‌ها، ابهام در برابر یا نابرابر بودن امکانات موجود برای رویارویی با همه گیری جهت کاستن از میزان ترمینال‌ها و مجمل بودن مجموعه ای از پارامترهای عددی و ریاضیک است که کار تحلیل این بیماری را به فرسایش کشانده است. هنوز به طور قاطع نمي‌توان با یک سطح اطمینان مطلوب از وضعیت دارایی‌های فرآیندی (Process As_set) نظام پزشکی و پیراپزشکی ایران برای رویارویی با کلان بحران کرونا، سخن به میان راند. کتاب «ریاضیاتِ بیماری» کوششی است که هم مي‌خواهد رازورزانه به ترمینال‌ها خیره گردد و هم مي‌خواهد با زبانی صریح و آشکار، به واگشایی متعیّن آنان موقوف گردد. ارتباط ریاضی با بیماری که در ظاهر عنوانی آن با یک نقش نمای اضافه به هم وصل شده است و یک ترکیب اضافی برساخته است، در این خصلت تشریح مي‌گردد که اکنون که داریم بیمار مي‌شویم، اینک که داریم مي‌میریم، چرا چنین شده ایم و این شدن برحسب عدد و آمار، نمایان مي‌شود. در کتاب «ریاضیات بیماری» تلاش مي‌گردد تا مخاطب با اهمیت آمار ریاضی برای تشریح بیماری‌ها و به ویژه هنگام همه‌گیری‌ها که تعداد بیماران، فوتی‌ها و برگشتی‌ها از مرگ‌ها بسیار متغیر و سیال است، آشنا گردد. این کتاب قصد آموزش ریاضی و فرمول‌های آمار را ندارد و مخاطب آن همه اقشار جامعه هستند. در این کتاب مي‌خواهیم این جرقه در ذهن مخاطب القا گردد که چرا ریاضیات مهم است و چرا از آموزش سالم آن در جامعه مضایقه مي‌کنیم؟ از سمت دیگر از موانع توسعه ریاضیات در کشور سخن رانده مي‌شود و چگونه مي‌شود که در میانه بیماری و مواجهه با ترمینال‌ها، به ناگاه پدیدار مي‌شود و همه چیز را بی آنکه رنگ و بزک نماید، آشکار نشان مي‌دهد؟

برباد رفته، رمانی بینظیر و جاودان

بربادرفته، یک رمان عاشقانه بی‌نظیر و تنها اثر مارگارت میچل است که در سال 1937 جایزه نوبل گرفت و در سال 1939 پرفروش‌ترین کتاب جهان شد. همان زمان فیلمی‌با همین نام به کارگردانی ویکتور فلمینگ و بازی کلارک گیبل و ویویان لی براساس این کتاب ساخته شد که رکورد فروش را شکست و جوایز اسکار 1940 را درو کرد.
داستان بربادرفته درباره‌ دختری به نام اسکارلت اوهارا است؛ دختری با ظاهر جذاب و مغرور که برای رسیدن به خواسته‌های خود هیچ مرزی ندارد، اما زندگی و عشقش به جنگ آمریکا پیوند می‌خورد و داستانی پرکشش خلق میکند. نقطه قوت رمان، حضور شخصیتهای متعدد و پرداخت مناسب این شخصیتهاست. مارگارت میچل، نویسنده داستان، تحصیلاتش را در رشته پزشکی نیمه‌کاره رها کرد و به روزنامه‌نگاری روآورد. اما به علت شکستگی قوزک‌ پا خانه‌نشین شد و شروع به نگارش رمان بر باد رفته کرد. بعدها دو رمان دیگر به عنوان ادامه بربادرفته منتشر شد: «خویشان رت باتلر‌« نوشته‌ی دونالد مک کیج و «اسکارلت» نوشته‌ الکساندر ریبلی. اما هیچکدام موفقیت چندانی کسب نکردند.