توقف تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت

یک منبع قضایی لبنانی اعلام کرد که پس از شکایت حقوقی جدید علیه «طارق البیطار»، قاضی تحقیق پرونده انفجار بیروت، تحقیقات در مورد انفجار سال گذشته بندر بیروت متوقف شود. به گزارش فرانس 24 ، به گفته این منبع، پس از شکایت قانونی جدید علیه البیطار، دو وزیر سابق لبنان خواستار انتقال پرونده به قاضی دیگر شدند. تعلیق تحقیقات بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت البیطار علیه یکی از دو وزیر سابق به دلیل عدم حضور وی در جلسه بازجویی که قرار بود امروز برگزار شود، صورت گرفت. در سومین گام از آغاز تحقیقات درباره انفجار مهیب بندر بیروت، طارق البیطار بازپرس قضایی امروز مجبور شد پس از مطلع شدن از شکایت دو وزیر سابق لبنان مبنی بر انتقال پرونده، تحقیقات خود را در مورد انفجار بندر بیروت دوباره متوقف کند. در همین حال یک منبع قضایی این کشور گفت که پرونده انفجار بندر بیروت به قاضی دیگری احاله شده است.
تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت در شرایطی متوقف شده که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلف روبه روست، که برجسته ترین آنها شامگاه دوشنبه بود که سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله، وی را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد. از آنجا که ادعای البیطار علیه «حسان دیاب» نخست وزیر سابق لبنان و درخواست وی برای تعقیب معاونان و وزیران سابق و مسئولان امنیتی، بسیاری از آن بیم دارند که فشارهای سیاسی منجر به برکناری البیطار شود؛ مشابه آنچه که در مورد «فادی صوان»، قاضی قبلی این پرونده پس از ادعای وی علیه دیاب و سه وزیر سابق رخ داد. یک منبع قضایی لبنان اظهار داشته که از دادگاه تجدیدنظر مدنی به البیطار اطلاع داده شده که شکایت جدیدی توسط «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» وزیر سابق علیه وی ارئه شده که مستلزم تعلیق تحقیقات و همه جلسات است تا دادگاه در مورد پذیرش یا رد شکایت آنها تصمیم بگیرد.
این سومین بار است که تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت متوقف می‌شود، زیرا فادی صوان آن را قبل از برکناری متوقف کرده بود و البیطار نیز ماه گذشته به دنبال شکایت قضایی خلیل و زعیتر وابسته به جنبش امل و همچنین یک وزیر اسبق لبنان که وابسته به جریان المستقبل به رهبری سعد حریری بود، روند تحقیقات را دوباره متوقف کرد.