روزنامه کیهان- 21 مهر 1358

تیتر اول روزنامه کیهان از سخنان امام خمینی در دیدار دادستانها و حکام شرع انتخاب شد: «نباید چون انقلاب شده هر کس را دلمان خواست اعدام کنیم». کیهان همچنین این نقل قولها از ایشان را در صفحه اول خود منتشر کرد: «ساواکی‌ها پیش من از آخوندهای فاصد محترم ترند» و « راجع به فحشا، اقرار هم در یک دفعه فایده ندارد، بعد از اینکه نصیحت شود که بخواهیم برگردندو حتی الامکان حد جاری نشود». از دیگر تیترهای کیهان سخنان آیت الله منتظری در نماز جمعه تهران بود که با توجه به ناآرامی‌های کردستان توصیه کرده بود: «کردها نباید گول بازی‌های سیاسی را بخورند».