سخنگوی ثبت احوال:

چاپخانه‌های داخلی ماهانه کمتر از ۱۰ هزار بدنه‌ کارت ملی تولید می‌کنند

ابوترابی گفت: بیش از ۵۱ میلیون کارت ملی صادر شده است چاپخانه‌های دولتی دلایلی مثل عدم تامین اعتبار و وارداتی بودن مواد اولیه را عامل این مشکل می‌دانند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۶ با واردات کارت‌های ملی را تامین می‌کردیم و در بین سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیش از ۳۰ میلیون کارت صادر کردیم به دلیل عدم امکان انتقال ارز برای واردات کارت با مشکل مواجه شدیم.سخنگوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری برای تولید کارت مشابه کارت‌های وارداتی انجام شده است در سال ۹۸ تعداد محدودی کارت و در سال ۹۹ در داخل کشور ۵ میلیون کارت تولید
شده است.
ابوترابی ادامه داد: سازمان ثبت احوال وظیفه‌ی پیدا کردن اطلاعات را بر عهده دارد و صدور کارت بر اساس قانون بر عهده‌ی چاپخانه‌ی دولتی است برخی از هموطنان دو سال در صف انتظار دریافت کارت قرار دارند و هیچ توجیهی برای آن‌ها نداریم.وی افزود: بیش از ۵۱ میلیون کارت ملی صادر شده است چاپخانه‌های دولتی دلایلی مثل عدم تامین اعتبار و وارداتی بودن مواد اولیه را عامل این مشکل می‌دانند.سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: ۶۲ میلیون نفر برای کارت ملی ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت ثبت‌نام نکرده‌اند و ۱۰ میلیون نفر در نوبت دریافت کارت هستند.ابوترابی ادامه داد: در طول هر ماه کم‌تر از ۱۰ هزار کارت در چاپخانه‌ها تولید و در اختیار ما قرار داده می‌شود.