مدیترانه، گورستان پناهجویان

غرق شدن ۷۵ مهاجر در سواحل لیبی در دریای مدیترانه بیش از پیش این دریا را به « قبرستان دریایی» برای مهاجران و پناهجویان تبدیل کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین، در یکی از مرگبارترین حوادث مربوط به غرق شدن مهاجران در سال جاری، سازمان بین‌المللی مهاجرت اخیرا از غرق شدن دستکم ۷۵ مهاجر در سواحل لیبی در دریای مدیترانه خبر داد.
گزارش شده است که ۱۵ تن از سرنشینان این قایق توانستند نجات پیدا کنند. این حادثه بیش از پیش خطرناک بودن اقدامات قاچاقچیان انسان را نمایان تر و دریای مدیترانه را به « گورستان دریایی» تبدیل
کرده است.
امدادگران بین المللی اعلام کردند که قاچاقچیان انسان بدون توجه به بدی آب و هوا در فصل پاییز در حال انتقال صدها نفر از طریق دریا هستند که خطرات جدی به دنبال خواهد داشت. این امدادگران می‌گویند، بیشتر این انتقال‌ها به تراژدی ختم می‌شود.
«فلاویو دی جیاکومو» سخنگوی دولت ایتالیا برای سازمان بین المللی مهاجرت در این زمینه گفت: نوامبر سال جاری به رغم بدی آب و هوا، شاهد افزایش شمار مهاجرانی بودیم که از لیبی به دنبال رسیدن به خاک اروپا بودند. حتی اگر شرایط دریا نیز آرام باشد، این نوع انتقال‌ها خطرناک هستند.
وی افزود: به همین دلیل باید اقدامات فوری انجام شود. تاخیر در عملیات نجات حتی تا پنج دقیقه می‌تواند شرایطی میان مرگ و زندگی را برای مهاجران رقم می‌زند.
براساس آمارهای رسمی، تاکنون در سال جاری میلادی حدود ۱۳۰۰ نفر پس از آنکه قصد عبور از دریای مدیترانه را داشته اند، یا جان خود را از دست داده اند و یا مفقود شده اند.
در پاییز امسال نیز از آغاز ماه اکتبر، حدود ۱۷۰ نفر از آفریقا و خاورمیانه به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و یا سرما در مسیر رسیدن به خاک اروپا در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند.
لیبی به یک مرکز انتقال مهم برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شده است که تلاش می‌کنند برای فرار از فقر و جنگ در کشورهایشان، خود را به اروپا برسانند.