سردرگمی صهیونیست‌ها در مقابله با ایران

روسای پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) با اذعان به سردرگمی این رژیم در مقابله با ایران تاکید کردند که تل آویو راهبردی در این زمینه ندارد و ناتوان از ضربه زدن به تاسیسات هسته ای ایران است.
به گزارش پایگاه خبری «عربی 21»، «تامیر باردو» رئیس اسبق سازمان موساد که در سمیناری در دانشگاه ریشمن سخنرانی می کرد، گفت: «این پرسش مطرح است که آیا اسرائیل راهبردی در ارتباط با ایران دارد؟...فکر می کنم که اسرائیل فاقد یک راهبرد است.»
وی سخنان اخیر «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ارتباط با ایران را همانند رویکرد دولت قبلی این رژیم دانست و گفت: به نظر می رسد که رویکرد اسرائیل بازگشت به همان رویکرد قبلی باشد. بنت هنوز در ارتباط با راهبرد خاصی در قبال ایران تصمیم نگرفته است؛ با وجود اینکه به نظر می رسد که تمایل به بازگشت به رویکرد دولت پیشین دارد. برپایه این گزارش، باردو همچنین با اذعان به ناتوانی رژیم صهیونیستی در از بین بردن توان هسته ای ایران گفت که این رژیم از توان و قدرت انهدام همه سایت های هسته ای ایران برخوردار نیست.
باردو درباره توافق هسته ای گفت که این توافق با وجود همه نواقص خود مزیت هایی نیز دارد. رئیس اسبق موساد در عین حال با اشاره به اختلاف نظر رژیم صهیونیستی و آمریکا در ارتباط با نحوه تعامل با ایران گفت: ما نباید با واشنگتن درباره اختلافات سیاسی مربوط به ایران به طور علنی دشمنی کنیم بلکه اسرائیل باید به آرامی در پس پرده برای متقاعد کردن واشنگتن برای بهتر کردن توافق تلاش کند.