۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان وصول مالیات پیش بینی شده بود که تاکنون ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این میزان محقق شده است.داوود منظور در گفت وگو با ایرنا افزود: تمرکز این سازمان در۲ ماه و اندی باقی مانده از سال بر واحد یابی و تلاش برای شناسایی مودیانی است که تاکنون در تور مالیاتی نبوده اند.وی بیان کرد: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد وصول مالیات برای سال آینده با ۶۰ درصد افزایش ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.منظور اضافه کرد: این رشد در همه منابع مالیاتی اعم از مالیات مستقیم، غیرمستقیم، مالیات بر درآمد، شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده به صورت متوازن اتفاق می‌افتد.وی ادامه داد: ساماندهی مالیاتی پوزها حدود یک ماه گذشته شتاب گرفت و در هفته گذشته به اوج خود رسید که پیش بینی می‌شود تا پایان سال این کار ساماندهی و به انتها برسد.منظور اضافه کرد: سرجمع پوزهایی که اکنون از طریق بانک مرکزی روی سامانه سازمان مالیاتی قرار گرفته اند ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار پوز است که بخش بزرگی از اینها مودی مالیاتی نیستند.وی ادامه داد: دارندگان پوزها سه گزینه پیش رو دارند که یا باید پوزهایی که به نام آنها ثبت شده به پرونده مالیاتی که دارند وصل کنند یا پرونده مالیاتی جدید برای پوزها تشکیل دهند و یا اینکه درخواست می کنند که پوزهای آنها غیر فعال شوند.منظور در باره مالیات خودروهای لوکس بیان کرد:در همین راستا بانک اطلاعات خودروها از پلیس راهور و نیروی انتظامی دریافت و ارزش گذاری آنها براساس نُرم‌های موجود انجام گرفت و با توجه به اطلاعاتی که از پایگاه اطلاعات ثبت احوال دریافت شد توانستیم محاسبه کنیم چه خانواده‌هایی و چه افرادی مشمول این حکم می‌شوند.منظور اضافه کرد: درصد افراد مشمول این حکم خیلی بالا نبود به این معنی که از حدود ۱۷.۵ میلیون خودرو در حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول این حکم شدند و مالیات آنها حساب و از طریق پیامک به مالکان آنها اطلاع رسانی می‌شود.وی ادامه داد: سرجمع مالیاتی که برای خوروهای لوکس موجود در کشور محاسبه شده حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که این رقم در بودجه هم در همین حدود پیش بینی شده بود.