روزنامه اطلاعات – 23 دی 1361

روزنامه اطلاعات تیتر اول خود را به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای شورای سردبیری روزنامه کیهان اختصاص داد: باید در مطبوعات انتقاد سازنده وجود داشته یاشد. طبعا عده ای از انتقاد ناراضی خواهند شد.
هاشمی همچنین گفته بود: مطبوعات باید محل برخورد افکار مختلف و در جهت رشد جامعه باشد.
از دیگر تیترهای صفحه اول این روزنامه برگزاری دادگاه سران اتحادیه کمونیست‌ها و محاکمه عاملان فرار ابوالحسن بنی صدر بود.