رشد ۴۲درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه

در ۹ ماهه اول امسال روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۴۲درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، اعلام گزارش مقدسی-رئیس کل گمرک ایران- در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور با ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵میلیون تن به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار عبور کرده است.معاون وزیر اقتصاد گفت که از سیاست‌های کلیدی دولت افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است و گمرک ایران نیز در راستای این سیاست برنامه‌های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد.
طبق گزارش رئیس کل گمرک ایران، از مجموع تجارت ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنی کالا به ارزش ۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دلاری کشور در ۹ماه سال جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن کالا به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱درصد وزن و ۵۱درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵کشور همسایه بوده است.همچنین صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷میلیون و ۳۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۸میلیارد و ۷۶۶میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه۹درصد در وزن و ۲۴درصد در ارزش بیشتر شده است.اعلام مقدسی در خصوص صادرات ۹ماهه به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که عراق با خرید ۶.۸میلیارد دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۱۳۱میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و ۴۳۳میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار و پاکستان با ۹۱۱میلیون دلار پنج کشور اول صادرات ایران به کشورهای همسایه هستند و پس از آن به ترتیب روسیه، عمان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر بحرین و عربستان قرار دارند.در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز از مجموع واردات ۳۰میلیون تنی به کشور به ارزش ۳۷میلیارد دلار، ۱۷میلیون و ۶۸۲هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتا کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین آلات تولید بودند.
این در حالی است که واردات از کشورهای همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲درصد در وزن و ۶۸درصد در ارزش افزایش یافته.براساس این گزارش، امارات با فروش ۱۱میلیارد و ۴۹۷میلیون دلار، ترکیه با سه میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار، عراق با ۸۸۰میلیون دلار و عمان با ۴۰۹میلیون دلار پنج کشور نخست تامین کالاهای کشور در بین همسایگان بودند و پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، کویت، قطر و بحرین به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.