تمجید پوتین از نیروهای امنیت جمعی

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقش صلحبانان سازمان پیمان امنیت جمعی در تثبیت اوضاع قزاقستان و برقراری آرامش در این کشور را بسیار مهم خواند. به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین در دیدار سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت: نیروی صلحبان پیمان امنیت جمعی نقش بسیار مهمی در تثبیت اوضاع قزاقستان ایفا کرد و با کمک آنها همه مراکز حیاتی این کشور تحت محافظت قرار گرفت. وی افزود: ما موفق شدیم از مراکز حیاتی و زیرساخت‌های مهم قزاقستان محافظت کنیم و شمار زیادی از نیروهای نظامی و امنیتی این کشور توانستند با آسودگی خاطر به اجرای عملیات ویژه در قزاقستان بپردازند. رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد که تجربه بکارگیری نیروی صلحبان در قزاقستان باید مورد ارزیابی گیرد. شایگو وزیر دفاع نیز در این دیدار وظایف و اقدامات صلحبانان سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان را تشریح کرد. به گزارش رسانه های روسی، نیروهای صلحبان روسیه که از واحدهای نیروی هوابرد این کشور تعیین و به قزاقستان اعزام شده بودند، ازروز پنج شنبه شروع به ترک این کشور کردند. تصمیم به اعزام نیروهای صلحبانی سازمان پیمان امنیت جمعی به درخواست دولت قزاقستان اولین مورد اتخاذ چنین تصمیمی برای این سازمان بود که اغلب از آن به عنوان معادلی در برابر سازمان غربی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یاد می‌کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی در گذشته برای مداخله در آسیای میانه تردیدهایی داشت اما نیروهای این سازمان به درخواست دولت قزاقستان برای کمک به برقراری نظم و امنیت به این کشور اعزام شدند.