آیت الله سیستانی:

هشدار می دهم روحانیت از تجملات جدا اجتناب کند
ریخت و پاش از بزرگترین خطرات برای روحانیت است

حضرت آیت الله سیستانی در نامه ای که حدود ۲۸ سال پیش نگاشته اند، بر ضرورت ساده زیستی روحانیت تاکید کرده و نسبت به خطرات عظیم هرگونه ریخت و پاش و تجملات از سوی روحانیت و در دستگاه روحانیت هشدار داده‌اند.
به گزارش شفقنا، بخشی از متن این نامه تاریخی که به یکی از علمای مشهد نگاشته شده، به شرح ذیل است:
… اینجانب روش زندگانی علماء بزرگ گذشته همچون مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی قدس الله اسرارهم را همواره نصب العین خویش قرار داده و سخت معتقدم که نه تنها مراجع تقلید بلکه تمامی روحانیون و بخصوص علماء برجسته باید از ریخت و پاش و تجملات جدا اجتناب نمایند.
یکی از بزرگترین خطراتی که روحانیت شیعه را در دراز مدت تهدید می کند، همانا روشی است که در سالهای اخیر دامنگیر جامعه روحانیت گشته و موجبات بی عقیده ای مردم را به آنان فراهم آورده است، آقایان علماء و روحانیون باید حد الامکان در جهات مادی جانب اقتصاد را رعایت نموده، از تصرف غیر لازم در وجوه شرعیه خودداری نمایند.
علی حسینی سیستانی
۲۲ شعبان ۱۴۱۵ هجری قمری