روزنامه‌بازی

روزنامه کیهان - 24 اردیبهشت 1358

سه ماه بعد از پیروزی انقلاب همه اخبار هنوز حول و حوش مبارزات است اما در این میان روزنامه کیهان موضوع متفاوتی را برای تیتر اول انتخاب کرده است: «لایحه عفو عمومی به دولت داده شد».
این خبر توسط وزیر دادگستری دولت موقت به مطبوعات داده شد. دیگر تیتر‌‌های این روزنامه از این قرار بود: «شهردار تهران: خانه نسازید، زمین ارزان می‌شود»، «آیت الله خلخالی رئیس دادگاه انقلاب فاش کرد: توطئه بمباران خانه امام و قتل عام 100 هزار نفر در روز‌‌های انقلاب » و...