عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران مطرح کرد

ورود ۶۷۰۰ اتوبوس به ناوگان تهران

عمر اتوبوس‌ها از فرسودگی گذشته است
عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: ۶۷۰۰ اتوبوس تا پایان دوره ششم به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده می‌شود.
سیدمحمد آقامیری گفت: در ایستگاه‌های بی آرتی پیک جمعیت را داریم که باید مدیریت شود، با توجه به نصب برچسب زمان بندی در ایستگاه‌ها بهتر است که به ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شود.
به گفته عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، در حال حاضر ۲ هزار و ۳۰۰ اتوبوس فعال است و برنامه ما این است که این عدد کم را به کمک دولت و خرید‌های خارجی به ۹ هزار اتوبوس برسانیم. کمبود نیروی انسانی وجود ندارد و برای جذب هم در اتوبوسرانی مشکلی نیست.
بهرام نکاحی، رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: در حوزه ناوگان اتوبوسرانی با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه پارک وی تا تجریش فاقد خط ویژه است و ترافیک همیشه مشاهده می‌شود همچنین در خود تجریش هم پایانه مستقلی نداریم.
او گفت: بخشی از ترافیک هم به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌هاست که متاسفانه با این وضع موجود، نتوانستیم ظرفیت جدیدی اضافه کنیم.
به گفته نکاحی، ناوگان اتوبوسرانی ما عمرش از فرسودگی هم گذشته است.