توضیحات مجلس درباره گزارش «مردم سالاری»

عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی فضای مجازی موضوع جدیدی نیست

در پی درج گزارشی در روزنامه مردم سالاری شماره 5742 مورخ 31/03/1401 با عنوان ««خانه ملت» علیه «قانون اساسی» و «حقوق ملت»!» مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی جوابیه ای ارسال کرده که متن آن بدین شرح است:
1- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانه‌ها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صلاحیت مصوبه‌گذاری دارند و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی می‌شود سالیان زیادی است که بین حقوقدانان محل اختلاف است.
شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز در موارد استثنائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.
2- از منظر قانون اساسی نیز بر اساس تفاسیر بسیاری از حقوقدانان بر این عدم شمولیت تأکید شده است، البته در این خصوص صرفنظر از نظر دکترین سوابقی نیز در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد.
چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در 28 آبان1383 از شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری برتصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل 170 قانون اساسی درخواست تفسیر کرد.
براساس نظر شورای نگهبان که در 21 دی1383صادر شد، براساس اصل 170 و 173 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند نمی‌تواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد.
همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، به‌دلیل ایراد شورای نگهبان نهایتاً این مصوبه حذف شد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در سال 1390 نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.