جزئیات قطعی برق شهرک‌ها

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از کاهش ۱۵ درصدی واحدهای راکد در کشور خبر داد و جزئیات قطعی برق در شهرک‌های صنعتی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، علی رسولیان در مراسم گرامیداشت دهه تولید و تجارت،از بهره‌برداری از ۱۸۴ پروژه زیرساختی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گفته این مقام مسئول بزرگترین شهرک صنفی آماده بهره برداری است. در مورد واحدهای راکد صنعتی نیز سال گذشته آمار آن‌ها احصا شد. بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد داخل و بیرون شهرک‌ها شناسایی شد که ۶۲ درصد قابلیت احصا دارند و ۵۷ درصد برای احیا اعلام آمادگی کردند. سال گذشته تعداد واحدهای راکد کشور کاهش و حدود ۲۰۰۰ واحد احیا شد. امسال دو برنامه شامل افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعال هستند و دوم احیای واحدهای راکد در دستور کار است.
وی افزود: بخش عمده منابع مالی برنامه اول از منابع داخلی سازمان، تبصره ۱۸، رونق تولید و غیره تامین می‌شود. امسال تاکنون ۱۳۴ افزایش ظرفیت داشته و ۱۸۶ واحد راکد احیا شده است. وی با اشاره به احیای حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در سال گذشته از کاهش ۱۵ درصدی تعداد واحدهای غیرفعال خبر داد و گفت: امسال احیاء ۲۰۰۰ واحد راکد دیگر در دستور کار است، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۶ واحد راکد احیا شده و افزایش ظرفیت ۱۳۴ واحد در دستور کار قرار گرفت. البته۶۲ درصد واحدهای راکد قابلیت احیا دارند و ۵۷ درصد این واحدها برای احیاء اعلام آمادگی کرده‌اند.
همچنین به گفته این مقام مسئول برای سال جاری افزایش ظرفیت ۳۳۰۰ واحد راکد کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت آغاز شده که بخش کوچکی از منابع مالی آن از محل بودجه‌ داخلی این سازمان و بقیه از اعتبارات بانکی مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ و رونق تولید، طرح تام و غیره خواهد بود.