بازاریابی در سفر و گردشگری

به دلیل تنوع و تعدد جاذبه‌های گردشگری در دنیا و حتی در یک کشور و در نتیجه افزایش رقابت بر سر جذب گردشگران، به طور مسلم مقاصدی موفق به جذب گردشگران خواهند شد که علاوه بر داشتن جاذبه‌های خاص و امکانات رفاهی مطلوب، در عرصه ی بازاریابی نیز پیشرو این بازار رقابتی باشند.
از این رو، ضروری است که مدیران بازاریابی مقاصد گردشگری و کلیه کسب و کارهای فعال گردشگری، اهمیت بازاریابی را درک کنند و علاوه بر کسب دانش درباره کلیه فرآیندهای استراتژیک و تاکتیکی جنبه‌های مختلف آن واقف شوند.
«بازاریابی در سفر و گردشگری» کتابی است از ویکتور تی.سی میدلتون، آلن فایال و میکاییل مورگان با ترجمه طهمورث حسنقلی پور یاسوری، فاطمه باقری و غلامحسین نیکوکار که در 623 صفحه و توسط انتشارات مهکامه در سال 1396 به چاپ رسیده است.