شهید چمران خیلی دور خیلی نزدیک

شاهرخ سلطان احمدی
شهید چمران همان قدر که ساده و صمیمی بود شخصیتی چندلایه و درهم تنیده داشت خیلی دور و خیلی نزدیک با تکیه بر مانایی، جاودانگی و تاثیرگذاری خود کاراکترهای یارانش را از حصار جهان کرانمند میگذراند و به جهان بی کران پیوند می‌زند.
در ابتدای انقلاب، هم چپی‌ها هم راستی‌ها مسلک او را نمی‌پسندیدند.اهل طرفداری از جریانات سیاسی نبود و اهل پرو پاگاندا برای هیچکس نبود بدون شک یکی از معدود مسولان معنوی بود که برای خود هیچ نمی‌خواست و از همه پست و مقام‌هایی که داشت برای دفاع از کشور و مردم گذشت اقدامات برجسته و فراوان شهید چمران در سه سال ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، باعث شده بود که او در زمره مسئولانی قرار بگیرد که در میان نخبگان سیاسی آن زمان و همچنین مردم از محبوبیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. به نحوی که حضرت امام خمینی (ره) بعد از شهادت شهید چمران بیان کردند: ((او (شهید چمران) با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.
هنر آن است که بی‌ هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‌، و این هنر مردان خداست))
چمران چگونه به این مقام معنوی رسید همواره نیروی قدرتمندی وجود دارد که بر زور، ظلم، فساد و جنگ و ویرانی چیره می‌شود. این نیرو همان نیروی معنویت است، نیرویی که از ژرفای وجود انسان سرچشمه می‌گیرد و او را برای حفظ زندگی و مقاومت در برابر سختی‌ها، توانمند می‌سازد.
ما در روزگار آشفته و متلاطمی زندگی می‌کنیم، روزگاری که کینه و ظلم فزونی گرفته، و با تهدیدی جدی روبه روهستیم از این رو باید در مورد عوامل رهایی از این وضع، به بررسی و تحقیق بپردازیم. من معتقدم که چمران می‌تواند ما را به راه رهایی رهنمون شده به سرچشمه‌های حقیقت هدایت کند. تاریخ حقیقت ساده ای را به ما می‌آموزد و آن این است که اگر به اصول معنوی و انسانی تکیه داشته باشیم، می‌توانیم از دشواری‌ها و مضایق آن بگذریم. در شرایط سخت، امروز چمران به ما قدرت می‌دهد تا بر یأسی که روح مارا آشفته کرده چیره شویم چمران مردی است که حتی در شرایط بسیار سخت و تیره هرگز ناامید نمی‌شود و از درون مصیبت‌ها و فجایع، عناصر امید و خوشبینی را بیرون می‌کشددنیا را نکوهش می‌کند ولی از این مرز فراتر می‌رود و به راه رهایی اشاره می‌کند.