چه تضمینی برای عدم تکرار تجربه طرح تحول سلامت در طرح دارویاری وجود دارد؟

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که چه تضمینی وجود دارد بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر طرح دارویاری نیاید؟ به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و ‌درمان در اجرای طرح دارویار با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه‌ها، گفت: این طرح چند سوال و ابهام دارد که باید رفع شود؛ اینکه چرا طرح با تاخیر اجرا شد؟. افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده اند مابه التفاوت خود را از کجا تامین می‌کنند و در نهایت بحث عدالت در سلامت چگونه دیده می‌شود؟
خدابخشی افزود: منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تامین می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید؟ همچنین با توجه به اینکه افراد زیادی هستند که تحت پوشش نیستند، تکلیف این افراد در این طرح چیست؟ سالمندان و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح چگونه دیده شده است؟ وی اضافه کرد: چگونه این طرح می‌خواهد بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های اصلی یعنی پزشک خانواده و نظام ارجاع مانع تقاضای القایی شود. عمده مشکلات نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر زیرساختی، به عدم نظارت بر می‌گردد.