پرونده ویلموتس و تاج در کمیسیون اصل نود مفتوح است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود بر قرداداد ویلموتس گفت: پرونده ‫ویلموتس‬ و عملکرد ‫تاج‬ به‌ دور از نگاه‌های سیاسی و با همراهی دستگاه‌های نظارتی و دغدغه‌مندان فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال بررسی است.‬‬ به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«کمیسیون ‫اصل نود‬ به دلیل جایگاه نظارتی بر طرز کار قوای سه گانه، از ابتدای شروع حواشی قرارداد ‫ویلموتس‬ به این موضوع ورود پیدا کرد. قراردادی با رقمی قابل توجه و تعهدات فراوان، که متاسفانه بخش مهمی از اشکالات آن به مدیریت وقت فدراسیون فوتبال برمی‌گشت.‬‬ پرونده ‫ویلموتس‬ و عملکرد آقای ‫تاج‬ به‌ دور از نگاه‌های سیاسی و با همراهی دستگاه‌های نظارتی و دغدغه‌مندان فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال بررسی است.‬‬ در به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس که تعهدات آنان می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند، عدم سابقه محکومیت قطعی و پرونده مفتوح در دستگاه ‫قضایی‬، باید لحاظ گردد.‬
خوشبختانه نیروهای جوان، باانگیزه و مدبری در ورزش به ویژه فوتبال رویش داشته‌ایم که می‌توانند بیش از مدیران سابق فدراسیون ‫فوتبال‬ در کسب دستاوردهای آسیایی و جهانی و رفع نگرانی‌های به حق مردم نقش آفرینی کنند.»‬
چند روز پیش حکم نهایی پرونده مارک ویلموتس از سوی دادگاه داوری ورزش (CAS) اعلام شد و فدراسیون فوتبال با نصف شدن رای اولیه، به سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو محکوم شد. به این مبلغ به ازای هر سال تاخیر پنج درصد سود اضافه خواهد شد.