ترس اروپا از بن‌بست‌خطرناک برجام

نشنال در گزارشی نوشت که درخواست نامنتظره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش تازه برای احیای توافق هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد که گفت وگوها برای بازگشت ایران به این توافق با بن بست خطرناکی روبه رو شده است. با گذشت 15 ماه از آغاز گفت وگوها برای احیای توافق هسته‌ای، احتمال موفقیت در این زمینه، روزبه روز کمتر می‌شود. در مراحل اولیه گفت وگوها، امید می‌رفت که توافق بین ایران و آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای دست یافتنی است به گونه ای که جوزپ بورل ، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در نشست دوحه در ماه مارس سال جاری گفت قدرت‌های بین‌المللی به امضای توافق برای احیای برجام بسیار نزدیک شده‌اند. بی تردید در آن زمان چشم انداز توافق برای احیای برجام روشن بود اما از آن زمان تا کنون به علت مسائلی که ارتباط خاصی با هدف توافق هسته‌ای ایران که مهار فعالیت هسته‌ای این کشور است ندارند، مذاکرات در واقع با بن بست روبه رو شده است. بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی غرب بر این باورند که دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای، از جمله اهداف دیرینه ایران است. درخواست ایران برای گنجاندن مسائل غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور در گفت وگوهای وین، از جمله خارج ساختن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، چشم انداز احیای این توافق را تیره ساخته است. شاید واقع گرایانه ترین اظهار نظر درباره احیای توافق هسته‌ای از سوی رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور مربوط به ایران بیان شده باشد که گفته است، «مرده را نمی‌توان زنده کرد.» با وجود بدبینی فزاینده در میان مذاکره کنندگان غربی، جوزپ بورل همچنان بر امکان دستیابی به توافق هسته‌ای پافشاری می‌کند، مشروط بر اینکه همه طرف‌ها به این نتیجه برسند که امید اندکی برای مصالحه در این زمینه همچنان وجود دارد.