مرگ سالانه ۶۰هزار ایرانی به دلیل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به مرگ سالانه ۶۰هزار ایرانی به‌ دلیل مصرف دخانیات، گفت: بسیاری از کشورها با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، باعث کاهش مصرف محصولات دخانی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه مرگ و میر و بار بیماری‌های ناشی از آن شده‌اند.به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا مسجدی گفت: سالیانه بیش از ۶۰ هزار نفر در ایران در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند که اگر روند افزایشی کنترل نشود، میزان مرگ و میر در ایران طی ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ هزار نفر در سال خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه مصرف دخانیات، سالیانه موجب مرگ ۸ میلیون نفر در جهان می‌شود، گفت: ۷ میلیون نفر به علت مصرف مستقیم و ۱.۲ میلیون نفر به علت قرار گرفتن در معرض دود ناشی از استعمال دخانیات (دود دست دوم) از دنیا می‌روند. از این تعداد ۶۵ هزار مرگ سهم بچه‌های زیر شش سال است.او تاکید کرد: دود دخانیات وارد دستگاه تنفسی زنان بارداری که در معرض دود سیگار و قلیان قرار می‌گیرند، می‌شود و از طریق گردش خون از جفت عبور کرده و وارد دستگاه گردش جنین می‌شود و مرگ، سقط نارس، تولد با وزن کم و مشکل تنفسی نوزاد در روزهای نخست تولد را به دنبال دارد.وی افزود: بر اساس محاسبات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات هزینه می‌کنند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، باعث کاهش مصرف محصولات دخانی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه مرگ و میر و بار بیماری‌های ناشی از آن شده‌اند.او تاکید کرد: طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با نرخ متوسط ۱۵.۵ درصد مالیات، به عنوان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه رتبه بندی شده است و مقایسه ایران با سایر کشورهای منطقه در زمینه اجرای راهبردهای کلیدی کاهش تقاضای مصرف دخانیات نشان می‌دهد که به رغم اقدامات قابل توجه کشورمان در حیطه‌های مذکور، وضعیت کشور در حوزه مالیات بر دخانیات قرمز است.دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: دود سیگارحاوی ۴ هزار ماده زیانبخش و دود قلیان دارای ۷۵۰۰ ماده سمی است.