تدابیر شدید امنیتی در بغداد

منابع خبری از ادامه برقراری تدابیر شدید امنیتی در بغداد به رغم آرامش نسبی حاکم بر این شهر پس از تظاهرات عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید دیروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که علی‌رغم پایان تظاهرات حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بغداد اما تدابیر شدید امنیتی همچنان در این شهر برقرار است.
طبق این گزارش، پس از تظاهرات همزمان عصر دوشنبه حامیان چارچوب هماهنگی و حامیان جریان صدر، درحال حاضر آرامش نسبی در بغداد حاکم شده است و هیچگونه اتفاق خشونت‌آمیز و درگیری گزارش نشده است.
العربی الجدید همچنین نوشت که علی‌رغم این آرامش اما منطقه سبز بغداد همچنان شاهد حضور حامیان صدر است و تعداد آنها نیز درحال افزایش است. هزاران تن از طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق عصر دوشنبه تحت عنوان «حمایت از مشروعیت» در بغداد تظاهرات کردند. در مقابل، حامیان جریان صدر در چند استان عراق به خیابان‌ها آمدند. پس از تظاهرات عصر دوشنبه، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دوشنبه شب در سخنانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی باید از اموال و دارایی‌های خصوصی و عمومی و نهادهای رسمی دفاع و مانع هرگونه آسیب رساندن به آنها شوند.