سوگند جنجالی سناتور استرالیایی علیه ملکه

نماینده بومیان استرالیا روز سه شنبه هنگام سوگند یاد کردن در مجلس سنای این کشور، ملکه بریتانیا را که رئیس کشور استرالیا نیز محسوب می‌شود، یک «استعمارگر» توصیف کرد. به گزارش پایگاه خبری پیپل استرالیا، در این مراسم «لیدیا تورپ» مشت هایی گره کرده خود را هنگام سوگند یاد کردن در مجلس سنای این کشور به بالا آورد و ملکه الیزابت بریتانیا را یک استعمارگر خطاب کرد.
او در مجلس سنای استرالیا در هنگام ادای سوگند گفت: صادقانه و با خلوص نیت سوگند یاد می‌کنم که با ملکه استعمارگر، الیزابت دوم عهد ببندم و به وی وفادار باشم.
پس از این اظهارات تورپ، رئیس سنای استرالیا به وی گفت که سوگند وی قابل قبول نیست و وی باید یک مرتبه دیگر و به شکل صحیح سوگند یاد کند. بر اساس قانون اساسی فعلی استرالیا، تمامی سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان این کشور باید برای آغاز به کار در پارلمان، سوگند وفاداری به ملکه بریتانیا یاد کنند. بر پایه قانون اساسی استرالیا اتخاذ چنین رویکری تنها با برگزاری یک همه‌پرسی امکان پذیر است. تورپ ماه گذشته میلادی، استرالیا را یک «پروژه استعماری» توصیف کرد و گفت که پرچم این کشور نماینده او نیست. بر اساس قانون، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا است که همچنین رئیس کشور استرالیا نیز به شمار می‌رود.