تورم جهانی مواد غذایی

گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که از زمان درگیری روسیه و اوکراین، تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافته و حتی چندین کشور ثروتمند نیز در چرخه افزایش قیمت‌ها گرفتار شده اند، به همین خاطر بسیاری از کشورها دچار بحران تمام عیار پرداخت بدهی‌ها خواهند شد.
روزنامه گاردین به نقل از یافته‌های بانک جهانی نوشت که به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین، بسیاری از کشورها به میزان ۱ درصد تولید ناخالص داخلی با افزایش هزینه‌های مواد غذایی و برخی دیگر نیز ناتوان از مهار این گرانی، دچار بحران تمام عیار پرداخت بدهی‌ها خواهند شد.