گروسی:

برنامه هسته‌ای‌ ایران در حال گسترش است

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که «ظرفیت و جاه‌طلبی برنامه هسته‌ای ایران رو به افزایش است.» به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران «بسیار بسیار سریع پیش می‌رود.»
وی در ادامه گفت که «حرف‌های خوب» از سوی ایران برای قانع‌کردن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کافی نیستند. گروسی در این زمینه گفت: وقتی که صحبت از مسائل هسته‌ای باشد، حرف‌های خوب کافی نیستند. شما باید شفافیت داشته باشید و با ما به همکاری بپردازید. ما آماده‌ایم و امیدوارم آنها نیز آماده باشند. گروسی همچنین در دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در نیویورک در بخشی از سخنرانی‌اش به مسئله بازرسی‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و گفت: ما به دسترسی مناسب به گستره و عمق این برنامه هسته‌ای نیاز داریم.
گروسی گفت: تنها این موقع است که آژانس «خواهد توانست تضمین لازم و موثق بدهد که هر گونه فعالیت [هسته‌ای] در جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است.»
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اخیرا در حاشیه بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران با تاکید بر اینکه اساس پذیرش برجام [توافق هسته‌ای] توسط جمهوری اسلامی، رفع اتهام و اعتمادسازی بوده است، گفت: جمهوری اسلامی آن زمان پذیرفت که فعالیت‌های غنی‌سازی را در محدود کند و ظرفیت و سرعت خود را کاهش دهد تا اعتمادسازی اتفاق بیفتد اما آنها پایبند نبودند.