روزنامه‌بازی

روزنامه کیهان – 13 مرداد 1360
بیشتر اخبار روزنامه کیهان درباره انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان رئیس جمهور بود. سوگند خوردن وی در مجلس، عکس اصلی کیهان بود. پیام تبریک آیت الله منتظری به رئیس جمهور هم از دیگر تیترهای اصلی روزنامه کیهان بود. آیت الله منتظری تاکید کرده بود: این انتخاب جبهه متحد ضد انثلاب را مایوس کرد. بهزاد نبوی هم در مصاحبه ای از تغییرات وسیع در کابینه خبر داده بود. نبوی از نیروهای نزدیک به محمدعلی رجایی و مشاوران اصلی وی بود. کیهان همچنین خبر داد که رجایی ، محمدجواد باهنر را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرده است.