جوان قصاب انتقامش را از دایی گرفت و یک شبه پولدار شد

فردی که از خانه فامیل خود سرقت کرده بدود در اعترافات خود از اختلاف بر سر ارث و میراث حرف زد. به گزارش رکنا، 28 سال دارد، هیچ سابقه کیفری در پرونده‌اش نیست و شغلش قصابی است، اما یک کینه قدیمی باعث شد که یک شبه خلافکار شود.
چرا از خانه دایی ات سرقت کردی؟ سهم ارث مادرم را نمی‌داد، با دایی‌ام اختلاف داشتم من هم وقتی دیدم نمی‌توانم ارث مادرم را بگیرم تصمیم گرفتم برای وصول این پول دست به سرقت بزنم. چند روز قبل از اینکه سرقت کنم، به خانه دایی‌ام رفتم و زمانی که حواسش نبود، دسته کلید خانه را برداشتم. به بهانه اینکه از سر کوچه خرید کنم از خانه خارج شدم و همان لحظه کلید یدک از روی دسته کلید‌های خانه دایی‌ام ساختم. شبی که می‌دانستم خانه نیست به همراه دوستم وارد خانه‌اش شدیم و طلا و دلار و وسایل با ارزش را سرقت کردیم. دایی‌ام مدعی است که 2 میلیارد تومان سرقت کردم.
سهم مادرت چقدر بود؟ یک خانه ویلایی در اطراف میدان خراسان که به مادرم یک و نیم میلیارد تومان می‌رسید، اما دایی‌ام می‌گفت سهم مادرم از این ارث 200 میلیون تومان است.
چطور دستگیر شدی؟ ما با کلید وارد شده بودیم و مشخص بود که سرقت را شخصی آشنا مرتکب شده است. در تحقیقات انگشت اتهام به سمت من گرفته شد به این دلیل که با دایی‌ام اختلاف داشتم و درنهایت هم لو رفتم.