می‌خواهیم از مردم در اداره مدرسه کمک بگیریم

هزینه سالانه تحصیل هر دانش‌آموز، ۱۴ میلیون تومان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی پیرامون توسعه مدارس هیئت امنایی مطرح و به برخی انتقادات مبنی بر حرکت به سمت خصوصی سازی و افزایش شمار مدارس پولی پاسخ داد.به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده با حضور در شبکه دوم سیما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هدف از افزایش مدارس هیئت امنایی در کشور چیست؟ اظهار کرد: هدفگذاری برای افزایش ۲۵ درصد از مدارس کل کشور به مدارس هیئت امنایی را در دستور کار داریم، اما قرار نیست این هدف در سال تحصیلی آینده محقق شود، بلکه طبق مسیر پیش‌بینی شده، این کار باید طی سه سال آینده انجام شود.وی افزود: درحال حاضر هفت درصد مدارس ما به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند. در سال ۱۲۷۹ اولین مدرسه مردمی در ایران احداث و اداره شده است و قدمت دیرینه دارد اما هر زمان حرف از مشارکت و مدارس هیئت امنایی به میان می‌آید صرفا نگاه مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با ذکر این عبارت که «طی چند روز اخیر که صحبت از توسعه مدارس هیئت امنایی به میان آمده، اغلب از من سوال می‌کنند که چرا می‌خواهید مدارس را پولی کنید؟» اظهار کرد: یک بخشی از آموزش و پرورش یعنی مدارس غیردولتی پولی است و فواید و گاهی اوقات نقصان‌هایی هم دارد البته در آنجا هم صرفا نگاه مالی نیست، اما در مدارس هیئت امنایی مشارکت چندوجهی مدنظر است.محمودزاده ادامه داد: این موضوع در سند دولت به آموزش و پرورش تکلیف شده است. وی در واکنش به اینکه اولین قدم برای هیئت امنایی شدن یک مدرسه این است که از والدین می‌خواهند به مدرسه کمک مالی کنند گفت: خیر، اینگونه نیست و این ناشی از نگاه‌ها و رویکردهای غلط سال‌های گذشته است. در این دولت چنین رویکردی نداریم. در سند دولت به مردمی‌سازی حکمرانی در آموزش و پرورش اشاره شده و ۲۲ محور دارد که دو محور مربوط به این حوزه است.رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: در راهبرد ۱ مردمی‌سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش سندتحول دولت مردمی آمده است: «فعال سازی ظرفیت‌های مردمی با راهبری و نظارت دولت به منظور دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و پیاده‌سازی الگوهای متنوع و بهینه مدیریتی آموزشی و تربیتی از طریق نقش آفرینی معلمان نمایندگان، اولیاء نمایندگان مدیریت محلی و نمایندگان نهادهای فعال مذهبی و انقلابی به عنوان هیئت امنای مدارس به صورت غیرانتفاعی و بدون سودبری شخصی ذی‌ربطان با تمهید ملزومات لازم از جمله فراهم کردن شرایط نمانام سازی مدارس به صورت مجتمعی یا شعبه‌ای بهره گیری از ظرفیت وقف، هبه، کمک‌های داوطلبانه و اعطای یارانه آموزشی به خانواده‌ها و متناسب سازی تدریجی ساختار مدارس دولتی و غیردولتی با این الگو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» .محمودزاده با بیان اینکه پولی که مدارس هیئت امنایی از اولیاء دریافت می‌کنند مربوط به فوق برنامه است عنوان کرد: دولت به ازای هر دانش آموز در مدرسه دولتی فارغ از فضای فیزیکی، سالانه ۱۴ میلیون تومان هزینه می‌کند. در یک بخشی از مدارس که قرار است هیئت امنا کمک کند که صرفا مالی نیست و قصد داریم از ظرفیت اولیاء در اداره مدرسه، ارتباط با مسجد و دیگر کانون‌های محلات و ... استفاده کنیم؛ هدف ما این است. ما قرار است از نقش مردم در تاسیس و اداره مدرسه کمک بگیریم.وی افزود: اکنون در ساخت و ساز فضای آموزشی، خیرین پای کار هستند. خوب است که آنها در اداره مدرسه هم نقش داشته باشند. ۴۰ هزار خیر مدرسه ساز داریم و شماری از آنها علاقه‌مند هستند پس از ساخت مدرسه در اداره آن نیز مشارکت داشته باشند و به دانش آموزی که احتمال دارد مشکلات مالی در تحصیل و حتی زندگی اش داشته باشد کمک کنند. ما باید این فضا را باز کنیم، نه اینکه کج سلیقگی و برخی عدم مدیریت‌ها، کل کار را تحت‌الشعاع قرار دهد. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در اداره مدرسه به شکل هیئت امنایی، اجازه می‌دهیم خیرین و نمایندگانی از اولیای دانش‌آموزان در اداره مدرسه حضور داشته و مدرسه اختیارات بیشتری داشته باشد گفت: به دنبال آن هستیم که مدرسه محوری شکل بگیرد. نگاه ما نگاه فکری و تربیتی و مشارکت چندوجهی است و اصلا نگاه ما مشارکت مالی نیست.محمودزاده ادامه داد: ما اگر بخواهیم پول بگیریم این کار دارد در مدرسه غیردولتی اتفاق می‌افتد. صرف اینکه در اینجا هم نباید نگاه صرفا بنگاه اقتصادی به مدارس غیردولتی داشته باشیم. ما در این سیاست، نقش مردم در تربیت و اداره مدرسه را می‌خواهیم پررنگ کنیم. «تلاش مشترک» مدنظر است. مدارس هیئت امنایی مدارس دولتی هستند و دولت فضا، امکانات آموزشی، معلم، مدیر
و عوامل اجرایی را تامین می‌کند.